De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meetbare preventie binnen wijkteams?

Een kwalitatief onderzoeksdesign met de vraag of professionals prestatie-indicatoren kunnen benoemen voor de door hun ingezette preventieve activiteiten.

Open access

Meetbare preventie binnen wijkteams?

Een kwalitatief onderzoeksdesign met de vraag of professionals prestatie-indicatoren kunnen benoemen voor de door hun ingezette preventieve activiteiten.

Open access

Samenvatting

In de, per 2015, ingevoerde zorgwetten is meer aandacht voor preventie. Preventie beoogt problemen minder groot te laten worden of zelfs te voorkomen. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek beveelt aan om meer aan preventie te doen. De verantwoording om dit uit te voeren ligt nu grotendeels bij gemeenten en zij laten dit vaak uitvoeren door sociale wijkteams. Het toepassen van preventie en het meten van effecten is echter een lastig onderwerp. In de praktijk wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van gemeten effecten. Een hulpmiddel om effecten te meten is het gebruik van prestatie-indicatoren. Bij het invoeren en ontwikkelen van prestatie-indicatoren wordt aangeraden om zorgprofessionals voldoende te betrekken.
In dit onderzoek is de vraag gesteld: “Welke prestatie-indicatoren kunnen volgens professionals van een sociaal wijkteam het effect van hun preventieve activiteiten voor de jeugd meten?”.
De opzet van dit onderzoek is kwalitatief, waarbij voor het uitvoeren van de gehanteerde onderzoeksopzet een focusgroep is gebruikt. Hiervoor hebben zeven zorgprofessionals van het sociaal wijkteam Zwolle deelgenomen aan drie bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten is gevraagd naar meningen en ervaringen over het huidige aanbod van preventieve activiteiten en de geziene uitkomsten hiervan. Dit overzicht heeft als input gediend om de hoofdvraag te beantwoorden.
Uit dit onderzoek blijkt dat professionals het lastig vinden om prestatie-indicatoren te benoemen. Zij geven aan dat het ingewikkeld is vooraf effecten te noemen van preventieve activiteiten.Professionals hebben tijdens het onderzoek wel voorbeelden van uitkomsten genoemd die zij zien na het uitvoeren van preventieve activiteiten. Deze uitkomsten zijn vervolgens onderverdeeld in: problemen worden gesignaleerd en het ontstaan en de herhaling van problemen word voorkomen. Dit overzicht van preventieve activiteiten heeft geleid tot een onderscheid in verschillende preventieniveaus: het primaire, secundaire en tertiaire niveau. Deze indeling is gebaseerd op het moment waarop wordt ingegrepen tijdens een probleem. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2017-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk