De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bouwen aan een verbeterd teamklimaat

Een onderzoek naar het verbeteren van het teamklimaat

Open access

Het bouwen aan een verbeterd teamklimaat

Een onderzoek naar het verbeteren van het teamklimaat

Open access

Samenvatting

Binnen de Kervel, een woonlocatie van de JP van den Bent stichting waar continue begeleiding beschikbaar is voor vijftien cliënten die professionele ondersteuning nodig hebben, heeft het team de afgelopen jaren te maken gehad met aanzienlijk personeelsverloop. Een analyse uitgevoerd door een teamcoach heeft aan het licht gebracht dat er binnen het team een gebrek aan onderlinge vertrouwen heerst, er een oppervlakkigheid in communicatie bestaat en er terughoudendheid is om elkaar opbouwende feedback te geven.
Onderzoek van Hicks (2022) identificeert zes dimensies die van invloed zijn op het teamklimaat. Een gezond teamklimaat, zo blijkt uit dit onderzoek, staat in verband met verbeterde productiviteit, werkplezier en behoud van medewerkers.
De centrale onderzoeksvraag voor deze scriptie richt zich op het verbeteren van het teamklimaat binnen de Kervel, onderdeel van de stichting JP van den Bent, aan de hand van de zes dimensies die Hicks (2022) heeft geïdentificeerd.
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is deze opgedeeld in zes deelvragen die in de verschillende fasen van de HCD-methodologie zijn behandeld. HCD staat voor Human-Centered Design, waarbij de behoeften, verlangens en pijnpunten van mensen centraal staan.
In de eerste fase, genaamd ‘Inspiration’, wordt er gekeken naar behoeften en verlangens door gebruik van secundair research, zoals literatuuronderzoek, om inzichten te verkrijgen over het teamklimaat, verbeteringsmethoden en ondersteunende werkvormen. Daarnaast zijn medewerkers en experts geïnterviewd om hun ervaringen en inzichten over het onderwerp te verzamelen.
De onderzoeksresultaten tonen aan dat het versterken van de band binnen het team essentieel is om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Dit kan bereikt worden door middel van open gesprekken, actief luisteren, het aanmoedigen van kennismaking tussen collega’s en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Medewerkers benadrukken een gebrek aan communicatie en feedback, terwijl er tevens een duidelijke vraag is naar erkenning en waardering.
De tweede fase, ‘Ideation’, richt zich op het genereren van mogelijke ontwerpen. Methodieken zoals het vinden van thema’s, brainstormen, bundelen van ideeën en het creëren van een prototype worden hierbij toegepast. Vanuit de bundel ‘Teambuilding’ en de eisen van de medewerkers is er een prototype ontworpen. Door het ontvangen van feedback op het prototype is er een uiteindelijk een beroepsproduct ontwikkeld. Dit beroepsproduct is het kaartspel ‘Samen groeien’. ‘Samen groeien’ is een kaartspel dat bestaat uit drie categorieën die zijn ontwikkeld met oog op zowel literatuuronderzoek als de behoeften en verwachtingen van de medewerkers.
Concluderend kan er gesteld worden dat een teamactiviteit, zoals het gebruik van het kaartspel ‘Samen groeien’, een veelbelovende oplossing kan dienen voor het verbeteren van de het teamklimaat. Met dit kaartspel krijgen de teamleden de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, inzicht te verwerven in zowel henzelf als hun collega’s, en kunnen ze oefenen met het geven van feedback.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2023-12-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk