De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verdienmodellen binnen de aankoopmakelaardij

Open access

Verdienmodellen binnen de aankoopmakelaardij

Open access

Samenvatting

Aanleiding van het onderzoekOp het moment van schrijven heeft Nederland te maken met een overspannen woningmarkt. Door deze overspannen markt zijn koopwoningen schaars geworden en komen kopers moeilijk aan een woning (NOS, 2020). Hiermee gepaard hebben aankoopmakelaars het probleem dat het lastig is geworden aankoopopdrachten te behouden, doordat de concurrentie met andere makelaars is toegenomen. Om deze reden moet onderzocht worden of andere mogelijkheden bestaan om deze klanten binnen te houden of aan te trekken. Dit kan mede mogelijk worden gemaakt door nieuwe verdienmodellen. Hieruit is de volgende probleemstelling naar voren gekomen voor dit onderzoek: “Op welke wijze kan een lijst met nieuwe verdienmodellen worden opgesteld, die toepasbaar is voor de aankoopdienstverlening van woningmakelaars, met betrekking tot aankoop van bestaande koopwoningen”.Theoretisch kaderEen aankoopmakelaar begeleidt een koper bij het aankoopproces van een woning. Dit aankoopproces kan worden opgedeeld in acht stappen, namelijk; financieel inventariseren, geschikte woning zoeken, een woning bezichtigen, extra onderzoek, de onderhandeling, ondertekenen van de koopovereenkomst, huis financieren en de overdracht van de woning (NVM, z.d.). De aankoopmakelaar is niet bij al deze stappen nauw betrokken. Zo zal bij het financieel inventariseren en het huis financieren vaak een hypotheek, of financieel adviseer worden ingeschakeld. Wanneer gekeken wordt naar de traditionele verdienmodellen voor de aankoopmakelaardij kunnen drie vormen worden onderkend. Dit zijn het vaste tarief (Makelaarskosten, z.d.), het courtagemodel (Rosenberg van Leusden Makelaars, z.d.) en het meer achterhaalde verdienmodel uurtje factuurtje werken (Asseldonk, 2016).Een verdienmodel kan worden gedefinieerd als de methode waarop een onderneming omzet genereerd (Broeksma, 2020). Uit onderzoek naar alternatieve verdienmodellen die toepasbaar zijn voor de aankoopmakelaardij zijn vier verdienmodellen naar voren gekomen welke mogelijk geschikt zijn. Dit zijn het abonnementsmodel, het bundelmodel, het reclamemodel en het online verdienmodel app ontwikkelen. Bij het abonnementsmodel wordt periodiek betaald om gebruik te mogen maken van vooraf afgesproken diensten (Mulders, 2019). Bij het bundelmodel wordt de afname van meerdere diensten aan elkaar gekoppeld tegen een lager tarief, dan wanneer deze los afgenomen zouden worden (Erné, 2019). Bij het reclamemodel worden extra opbrengsten behaald door reclame te maken voor externe bedrijven (Leeuwen, 2020). Het online verdienmodel app ontwikkelen houdt in dat een smartphone/tablet app wordt ontwikkeld ter ondersteuning van de dienstverlening (Meijaard, 2020).Door gebruik te maken van een multicriteria-analyse wordt de informatie uit het theoretische kader aan elkaar gekoppeld. De multicriteria-analyse is een methode om meerdere alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken aan de hand van criteria (Toolshero, 2021). Bij deze analyse worden de traditionele en alternatieve verdienmodellen met elkaar vergeleken aan de hand van zeven stellingen. Deze multicriteria-analyse wordt in het praktisch kader voorgelegd aan respondenten.Praktisch kaderDe theorie wordt in het praktisch kader getoetst doormiddel van een survey en interviews aan respondenten. De respondenten bij dit onderzoek zijn aankoopmakelaars, welke op basis van geografische ligging in Nederland worden uitgekozen. Voor de survey wordt de multicriteria-analyse als leidraad gebruikt om de antwoorden van de respondenten kwantitatief met elkaar te vergelijken. Hierop volgt een interview met de respondenten om ook kwalitatief onderzoek te kunnen doen en te kunnen brainstormen over de alternatieve verdienmodellen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2021-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk