De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studenten en sekswerk, hoe zit dat?

Exploratief onderzoek onder voltijdstudenten van Saxion Hogeschool

Open access

Studenten en sekswerk, hoe zit dat?

Exploratief onderzoek onder voltijdstudenten van Saxion Hogeschool

Open access

Samenvatting

In andere landen en aan de UvA blijken er studenten te zijn die hun geld verdienen met het verrichten van sekswerk of overwegen dit te gaan doen. De hoge studiekosten zijn hiervoor de voornaamste reden. De vraag die dit bij Rebelz, de ketenaanpak en het Veiligheidshuis NOG opgeroepen heeft, is of dit ook geldt voor voltijdstudenten van het Saxion. Het is niet inzichtelijk wat deze studenten van sekswerk vinden, of zij overwegen dit werk te doen, in hoeverre zij daadwerkelijk sekswerk verrichten en waarom zij dit werk wel of niet zouden willen doen. Dit brengt problemen met zich mee voor de ondersteuning en bescherming van studenten in de seksindustrie. Zolang deze blinde vlek blijft bestaan, bestaat er namelijk ook geen mogelijkheid met de studenten in gesprek te gaan op het moment dat zij geïnformeerd dienen te worden over de gevaren en risico’s van sekswerk.
Om inzicht te verschaffen in hoeverre voltijdstudenten van Saxion Hogeschool de intentie hebben om sekswerk te verrichten, in hoeverre zij daadwerkelijk sekswerk verrichten en welke redenen zij hebben om wel of geen sekswerk te willen verrichten, is gebruik gemaakt van een kwantitatieve dataverzamelingsmethode: de enquête. Deze enquête is uitgezet op MijnSaxion en verscheidene social media platformen om zo veel mogelijk voltijdstudenten van het Saxion te kunnen bereiken. Uiteindelijk heeft de enquête 354 respondenten opgeleverd.
 De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden aan de hand van de, middels de enquête verschafte, onderzoeksresultaten, zijn dat sekswerk door 16,6% van de studenten ooit overwogen is te verrichten en dat 1% van de studenten daadwerkelijk sekswerk verricht. De intentie van studenten om daadwerkelijk sekswerk te verrichten, blijkt dan ook erg laag te zijn. Tevens is geconcludeerd dat een merendeel van de studenten sekswerk een acceptabel beroep vindt. Volgens een meerderheid van de studenten wordt overigens aangegeven dat sekswerk binnen hun vriendenkring en familie niet geaccepteerd zal worden en dat de studenten daardoor ook geen sekswerk zullen verrichten.
 
Ook kan aan de hand van de onderzoeksresultaten geconcludeerd worden dat het verdienen van geld door studenten de meest benoemde reden is om sekswerk te (willen) verrichten. Voor de studenten die daadwerkelijk sekswerk verrichten, is echter het beleven van seksueel genot / plezier een reden die even vaak genoemd wordt als het verdienen van geld. Anders dan verwacht, blijkt maar één student sekswerk te verrichten om zijn of haar opleiding te financieren en wordt deze reden door een meerderheid van de studenten niet eens als reden benoemd om sekswerk te overwegen. Behalve het verdienen van geld, is er door de studenten die sekswerk verrichten geen enkele andere financiële reden benoemd die van belang is om het sekswerk daadwerkelijk te verrichten.
Een erg belangrijk te benoemen gegeven is dat één van de vijf studenten die daadwerkelijk sekswerk verrichten, aangegeven heeft gedwongen te zijn door anderen om sekswerk te verrichten.
Een reden die door de studenten is benoemd tot dé reden om geen sekswerk te willen verrichten, is de angst voor soa’s. Opvallend is dat een meerderheid van de studenten die sekswerk overwegen ook aangegeven heeft ‘onaangename klanten’ als reden te zien om geen sekswerk te willen verrichten. Deze reden wordt echter door maar één student die daadwerkelijk sekswerk verricht, benoemd om te willen stoppen met sekswerk. 
Aan de hand van de conclusies is aanbevolen om meer in te zetten op het verschaffen van informatie over sekswerk onder studenten. Deze informatie heeft betrekking op de risico’s van sekswerk en tips en ontwikkelingen met betrekking tot sekswerk. Tevens zal informatie verschaft kunnen worden over instanties waar de studenten terecht kunnen voor (hulp)vragen over s

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk