De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cloudmigraties

Samenvatting

Exite ICT is een IT-bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van IT-infrastructuur, cloudoplossingen, cybersecurity en managed services. Exite heeft gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een complexe on-premise omgeving te optimaliseren dan wel migreren naar een public en/of hybride cloud. Gedurende dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: “Hoe kan Exite de IT-infrastructuur van een klant optimaliseren en migreren naar de cloud, hoe zal deze migratie moeten verlopen en wat zijn de gevolgen daarvan?” Met behulp van de opgestelde deelvragen moet de hoofdvraag ondersteund worden. In de probleemanalyse wordt duidelijk wat het probleem is. Daaruit blijkt dat een klant opnieuw moet investeren in hardware, omdat de support- en garantiecontracten op korte termijn verlopen. Er moet onderzocht worden of een migratie naar de cloud een passende oplossing is en hoe de migratie zal moeten verlopen. Beveiliging is daarbij een belangrijk onderdeel. Uit de stakeholderanalyse is gebleken dat de opdrachtgever, de customer succes manager en de klant de belangrijkste stakeholders zijn binnen dit onderzoek. Verder wordt in de contextanalyse vier randvoorwaarden opgesteld. De oplossing moet gebaseerd zijn op Microsoft technologie. Beveiliging moet voldoen aan de baselines van Exite met betrekking tot device security. Omgevingen welke te veel afhankelijk zijn van on-premise infrastructuur, worden niet gemigreerd en de oplossing moet gebaseerd zijn op producten en diensten welke momenteel al geleverd worden door Exite. In de behoefteanalyse zijn de eisen en wensen van de stakeholders in kaart gebracht. Denk hierbij aan het verkrijgen van inzicht van de huidige omgeving en dit om te zetten naar een ontwerp en advies. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat wanneer Exite de oplossing schaalbaar wilt maken de resources gemakkelijk aangepast moeten worden. Als het samenwerken in documenten mogelijk moet zijn, moet Exite centrale opslag van data inrichten voor klanten. Verder moet Exite Intune inrichten op basis van de gestelde eisen, om de beveiliging naar een minimaal niveau. Ook moet Exite rekening houden met best practices op het gebied van beveiliging. Om on-premise omgeving te optimaliseren en migreren moet Exite de omgeving goed in kaart brengen en eenvoudig opzetten. In het ontwerp is inzicht verkregen in de huidige situatie en hoe Exite de nieuwe situatie moet inrichten. In de ontwerpevaluatie wordt beschreven hoe de eerder opgestelde requirements zijn behaald. In het advies word beschreven op welke wijze Exite de oplossing moet implementeren met verschillende afwegingen. Verder wordt in het advies duidelijk welk vervolgonderzoek benodigd is om klanten specifiek verder te kunnen helpen naar de cloud. Het antwoord dat op de hoofdvraag wordt gegeven is: Om de IT-infrastructuur van een klant te optimaliseren en naar de cloud te migreren, is het belangrijk om de huidige omgeving en werkwijze in kaart te brengen. Daarna moet bepaald worden welk type cloudoplossing het beste bij de klant past. Het is aangetoond dat een cloudmigratie het beste in behapbare fases kan worden uitgevoerd, zodat eindgebruikers geleidelijk kunnen wennen aan en leren werken in de cloud.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO-ICT
Datum2023-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk