De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe werken we nu eigenlijk?

Belemmerende en bevorderende factoren van de rehabilitatiemethodiek

Hoe werken we nu eigenlijk?

Belemmerende en bevorderende factoren van de rehabilitatiemethodiek

Samenvatting

Tegenwoordig wordt er steeds meer gevraagd van het zorgpersoneel aangezien de zorg die
cliënten nu nodig hebben vaak veel complexer is dan voorheen. Het maakt het complex,
omdat het niet alleen meer om psychiatrische hulp gaat, waar cliënten om vragen, maar
vaak is het een combinatie met een verslaving, een verstandelijke beperking (laag IQ) of
somatische klachten. Deze zwaardere gevallen vragen steeds meer van de
verpleegkundigen, psychiaters en doktoren, terwijl GGNet al jaren met dezelfde methodiek
van rehabilitatie werkt. Daarom is het een noodzaak voor GGNet om te onderzoeken wat de
belemmerende en bevorderende factoren van de rehabilitatiemethodiek is, ten aanzien van
de complexere zorg bij cliënten. Het doel van dit onderzoek is dan ook het evalueren van de
huidige rehabilitatiemethodiek om deze methodiek uiteindelijk te kunnen optimaliseren.
Deze evaluatie is gerealiseerd aan de hand van enquêtes bij cliënten en hun familieleden en
interviews te houden met de professionals binnen Beschermd Wonen van GGNet. Het type
onderzoek is een praktijkgericht en kwalitatief onderzoek.
De resultaten laten zien dat de rehabilitatiemethodiek diep geworteld zit in de medewerkers
van Beschermd Wonen Lichtenvoorde en Winterswijk. Waar de SRH methodiek uitgaat van
de kracht en de wens van de cliënt, vult de methodiek ook de hulpverleners aan met de
verschillende hulpmiddelen, zoals het stappenplan, die de methodiek biedt. De
hulpverleners gaven aan dat er een solide en gedegen cursus was van de SRH methodiek,
maar dat zij hier nog wel eens in bijgeschoold mogen worden, ook door de grootte van de
methodiek. Deze veelomvattendheid kan er soms echter voor zorgen dat de professionals
door de bomen het bos niet meer zien. De relatie die binnen de methodiek zo belangrijk is
tussen cliënt, familie en hulpverlener komt duidelijk terug en hier investeren hulpverleners
ook veel tijd in. De wens van de cliënt staat altijd bovenaan in de SRH en dat zorgt ervoor dat
cliënten en hulpverleners altijd bezig zijn om ergens aan te werken. Verder zijn de cliënten
tevreden over de SRH, de relatie met de hulpverleners en activiteiten die met hen gedaan
worden, wat uitgedrukt is in een cijfer op schaal van één tot tien. Tenslotte is er bij de
familieleden een gemengd beeld te zien, maar de meesten vonden wel dat ze goed bij de
hulpverlening werden betrokken.
De conclusie is dat er een gemengd beeld is ten aanzien van de SRH methodiek. Enerzijds
sluit het goed aan bij de manier van werken bij Beschermd Wonen locatie Lichtenvoorde en
Winterswijk, en zijn de bevorderende factoren ook dat het bijvoorbeeld uit gaat van de wens
van de cliënt. Anderzijds zijn er ook belemmerende factoren in de vorm van een tekort aan
kennis van de SRH. Daarom worden de volgende aanbevelingen ook gedaan, waar coaches
opnieuw aangesteld moeten worden, bijscholing van de SRH methodiek moet plaatsvinden.
Verder is het goed om flexibele werktijden aan te houden, onderzoek te doen op
andere locaties naar de SRH methodiek en als laatste intervisie plaats laten
vinden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk