De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerking formele en informele zorg

Open access

Samenwerking formele en informele zorg

Open access

Samenvatting

Er worden tegenwoordig steeds meer vrijwilligers ingezet in de zorg. Dit heeft te maken met de decentralisatie. Dit onderzoek heeft betrekking op de samenwerking tussen formele en informele zorg binnen het lef-project in de gemeente Hengelo. De doelgroep van het lef-project is jeugdigen met een extra ondersteuningsvraag. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de bevorderende en belemmerende factoren in de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers bij voorliggende voorzieningen binnen het lef-project om daarmee een goede onderlinge afstemming te realiseren. Om dit doel te bereiken is het van belang om de meningen en visies van de professionals en vrijwilligers omtrent dit onderwerp in kaart te brengen. Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek, deskresearch en semigestructureerde interviews. Er zijn in totaal tien respondenten geïnterviewd, waarvan vijf vrijwilligers en vijf professionals die allen een begeleidende functie hebben tot de doelgroep van het lef-project. 
 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat het hoofddoel van het lef-project niet geheel duidelijk is voor de professionals en vrijwilligers. Alle vrijwilligers en professionals zijn gemotiveerd om deel te nemen aan het lef-project, omdat zij het een goed project vinden. Sommige vrijwilligers beschikken niet over voldoende kennis van de doelgroep en zouden graag cursussen of trainingen willen volgen hiervoor. Over het algemeen zijn de professionals en vrijwilligers positief over de communicatie. Er heerst een prettige werksfeer en ze hebben een open houding. Echter worden er ook een aantal verbeterpunten genoemd. Allereerst wordt er door de professionals nog niet voldoende feedback gegeven. Daarnaast vatten sommige vrijwilligers de feedback als kritiek op. Als laatst zijn er geen taakbeschrijvingen, waardoor er onduidelijkheden zijn omtrent de verantwoordelijkheden van de professionals en de vrijwilligers. De aanbevelingen sluiten vooral aan op de verbeterpunten die er gezien en genoemd zijn. Er wordt onder andere aanbevolen om taakbeschrijvingen op te stellen, cursussen of trainingen aan te bieden op het gebied van beperkingen en stoornissen en de professionals en vrijwilligers leren om te gaan met feedback geven en ontvangen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk