De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectmeting ‘Mission Possible’

Open access

Effectmeting ‘Mission Possible’

Open access

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is een onderzoek dat het effect van de methode ‘Mission Possible’ heeft gemeten en die onderzocht heeft wat de ervaringen zijn van het werken met diezelfde methode.
De vraag van de opdrachtgever was: ‘Zou een methode uitkomst kunnen bieden in de begeleiding van de leerlingen in de Traject Op Maat klas op het AOC Oost in Enschede, voor zowel de leerlingen als voor de begeleiders van die leerlingen?’.
Op het moment van de vraagstelling wordt er geen methode gehanteerd in de begeleiding van de leerlingen met leer/gedragsproblemen in de TOM-klas op het AOC Oost in Enschede. Dit had een aantal nadelen. Zo was het werk moeilijk over te dragen bij afwezigheid van een begeleider, was samenwerking moeilijk te realiseren omdat eenieder op zijn of haar eigen manier werkt en maakte dat intervisie als team, over de leerlingen, weer moeizamer doordat er geen structuur was. Methodiek kan dat volgens de literatuur bieden. Om dit te bekijken is er een methode onderzocht: Mission Possible. De keuze voor Mission Possible is gemaakt op basis van haar uitgangspunten die goed aan leken te sluiten bij de uitgangspunten van de Traject op Maat klas.
Het onderzoek is gestart met een nulmeting bij de leerlingen, middels een digitale vragenlijst, om in kaart te brengen in hoeverre de 24 leerlingen[1] van de TOM-klas hun problematiek ervoeren en om te peilen wat hun verwachtingen waren. Ook bij de medewerkers van de TOM-klas is er een nulmeting gedaan. Zij konden ook middels een digitale vragenlijst aangeven in hoeverre bepaalde aspecten[2] wel of niet mogelijk waren toen er geen methode gehanteerd werd. Vervolgens zijn de trajecten, na de nodige introductie en een informatiebijeenkomst, van start gegaan. Leerlingen hebben 6 weken samen met hun begeleider een werkboekje ingevuld en hebben geprobeerd om hun problemen om te zetten in aan te leren vaardigheden waarbij doelen gesteld werden. Aan het einde van de trajecten is dit geëvalueerd. De leerlingen hebben opnieuw een digitale vragenlijst ingevuld over de effecten van het werken met de methode ´Mission Possible´ en over de ervaringen met het werken met de methode. Dit geldt ook voor de medewerkers die daarnaast ook, net als bij de nulmeting, aangegeven hebben in hoeverre bepaalde aspecten mogelijk waren wanneer er wél een methode gehanteerd werd; de interventie. Deze vragenlijsten zullen allebei dienen als nameting.

Vervolgens heeft de onderzoeker de gegevens geanalyseerd, met behulp van het statische programma SPSS. Op de resultaten zijn homogeniteitsanalyse, frequentieanalyses en verschilanalyses gedaan d.m.v. de paired samples t-test.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk