De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Traject verbetering voor participatie van arbeidsongeschikten

Open access

Traject verbetering voor participatie van arbeidsongeschikten

Open access

Samenvatting

Medio 2020 begon de gemeente Deventer met het begeleiden van inwoners van Deventer in de bijstand (die in het vervolg van dit onderzoek worden vermeld als ‘cliënten’). Sindsdien is de gemeente in ontwikkeling om de begeleiding zo efficiënt, effectief en prettig mogelijk te maken voor zowel de consulenten als de cliënten.
Het onderzoeksdoel van dit onderzoek was dan ook om een deel van de doelgroep waar nog niet zo veel over bekend was, inzichtelijk te maken en handvatten te ontwikkelen voor consulenten tijdens de begeleiding. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: Op welke manier kan de gemeente Deventer cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met psychische problematiek doelgerichter begeleiden tot participatie richting de maatschappij?
Om tot een antwoord op deze vraag te komen zijn er gesprekken gevoerd met consulenten over de begeleiding, de problematiek van de doelgroep en hindernissen tijdens het traject. Ook is er gesproken met cliënten over hun problematiek om zo tot een analyse te komen over wie er in de doelgroep zit en waar ze tegen aan lopen. Verder is er gekeken naar de huidige ontwikkelingen binnen de gemeente en welke rol dit onderzoek kan hebben in de beweging richting een zorgzamere begeleiding.
De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden, zijn dat er op verschillende gebieden problemen worden ervaren door de consulenten tijdens het traject. Deze problemen kunnen grofweg worden ingedeeld in problemen voorafgaand aan het gesprek met de cliënt; het niet duidelijk is wanneer iemand in de doelgroep hoort. Tijdens het gesprek; is er is geen geüniformeerde manier van gespreksvoering en het is niet duidelijk wat er verwacht wordt tijdens een gesprek. Na afloop van het gesprek; is er een groot verschil in de mate van rapporteren per consulent en is het niet inzichtelijk in welke mate de cliënt last heeft van de problemen binnen de gebieden. Aangezien de gemeente bezig is met het oplossen van de problemen over de onduidelijkheid wanneer iemand in de doelgroep hoort, en dat er gewerkt wordt aan de gespreksvoering van de consulenten. Zijn de uitkomsten van dit onderzoek dat de meeste winst te behalen is op de problemen na afloop van het gesprek met de cliënten; de rapportage.
Het beroepsproduct richt zich dan ook op het versimpelen maar tegelijkertijd verduidelijken van de rapportages van de consulenten. Zo kan een consulent snel inzichtelijk maken wat de problematiek is van een cliënt, kan er gekeken worden naar en gewerkt worden aan verbetering binnen probleemgebieden door middel van gesprekstechnieken en na een aantal gesprekken kan er beter worden gekeken naar de ontwikkeling van de problematiek van de cliënt door de rapportage in te vullen na elk gesprek.
Om dit beroepproduct zo effectief mogelijk in te kunnen zetten is het van belang dat de consulenten deze rapportage voor alle gesprekken gebruiken. Om dit te realiseren moeten de consulenten overtuigd zijn van de rapportage, begrijpen hoe ze het gebruiken en moet het daadwerkelijk versimpelend werken voor het traject.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2024-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk