De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociaal-Emotionele vaardigheden van jongeren met ADHD

Open access

Sociaal-Emotionele vaardigheden van jongeren met ADHD

Open access

Samenvatting

Het onderwerp van deze scriptie is de sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren met ADHD. Door de invoering van Passend Onderwijs is er meer expertise nodig met betrekking tot het begeleiden van leerlingen. Dit onderzoek brengt de sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren met ADHD in kaart. Ook wordt er beschreven welke begeleidingsmethoden kunnen worden toegepast voor begeleiding.   
ADHD is een neurobiologische stoornis die verschillende types en maten van ernst kent. Geschat wordt dat deze stoornis bij 3-5% van de kinderen voorkomt. Sociaal-emotionele vaardigheden omvat het vermogen tot zelfsturing, zelfbewustzijn, meeleven met anderen en communiceren. 
Om de vaardigheden in kaart te brengen zijn de Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV) en Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) gebruikt in het empirisch onderzoek. De SEV is gebruikt om te meten of er sprake is van ADHD en de VPV is gebruikt om de vaardigheden in kaart te brengen. De ouders van de jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. 
De vragenlijst is ingevuld door 91 ouders van 12 tot 18 jarigen. Bij 38 van deze jongeren is volgens de SEV sprake van ADHD. Volgens het empirisch onderzoek beschikken de jongeren met ADHD over statistisch significant lagere sociaal-emotionele vaardigheden dan hun leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit vergelijking met de normgroep van de VPV en met vergelijking van de jongeren zonder ADHD uit de steekproef. 
De conclusie is dat jongeren met ADHD over minder ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden beschikken, dit blijkt uit de literatuur en uit het empirisch onderzoek. Om deze vaardigheden te versterken zijn er verschillende, door het Nederlands Jeugdinstituut erkende, interventies beschikbaar.  Dit kan een docenttraining of interventie in de klas zijn. Er wordt aanbevolen dat scholen begeleiding of training bieden aan jongeren en docenten die daar behoefte aan hebben. Ook wordt verder onderzoek aanbevolen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk