De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aantrekkelijk werkgeverschap voor generatie Z

Open access

Aantrekkelijk werkgeverschap voor generatie Z

Open access

Samenvatting

Deze scriptie richt zich op het onderzoeken hoe Topicus, een organisatie binnen de IT-sector, een aantrekkelijke werkgever kan worden voor generatie Z, de generatie geboren tussen 1997 en 2012. De hoofdvraag is: 'Hoe kan Topicus een aantrekkelijke werkgever zijn voor generatie Z? '.
 
Om antwoord te geven op deze vraag, heeft dit onderzoek zich gericht op het onderwerp aantrekkelijk werkgeverschap. Er wordt in dit onderzoek onderzocht in welke mate generatie Z de verschillende baan- en organisatiekenmerken belangrijk vinden bij een werkgever. Daarna wordt er gekeken in welke mate de generatie Z medewerkers binnen Topicus deze verschillende kenmerken ervaren binnen het werk. De verschillen en overeenkomsten zijn belangrijke input voor het advies wat gegeven is aan Topicus. De verschillende baan- en organisatiekenmerken die tijdens dit onderzoek worden getoetst zij opgesteld door Chapman, Jones & Uggerslev (2005) en Corporaal (2014). De onderwerpen zijn: werkinhoud, werkomgeving en imago.
 
Het onderzoek bestaat zowel uit kwantitatieve als kwalitatieve methoden. Er is gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst van Corporaal (2014). Als eerste werden er twee enquêtes ingezet, één gericht op generatie Z buiten Topicus en één gericht op generatie Z medewerkers binnen Topicus, om de aspecten van aantrekkelijk werkgeverschap te onderzoeken en een gap-analyse te maken. Vervolgens werden er tien semigestructureerde interviews afgenomen met generatie Z medewerkers binnen Topicus om meer inzicht te krijgen in de resultaten.
 
De bevindingen van het onderzoek tonen aan dat Topicus al goed scoort op verschillende onderwerpen, zoals het respect van leidinggevenden, flexibiliteit rondom thuiswerken en vertrouwen in de zelfstandigheid van medewerkers. Echter, uit zowel het kwantitatieve als kwalitatieve onderzoek bleek dat er drie onderwerpen zijn waarop Topicus kan verbeteren om een meer aantrekkelijke werkgever te worden voor generatie Z: afwisseling in sociale contacten, opleidingsmogelijkheden en duidelijkheid over inhoud en verwachtingen van het werk.
 
Generatie Z hecht veel waarde aan afwisselende sociale contacten op het werk. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld het organiseren van sociale activiteiten, teambuilding en interne netwerkmogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk voor generatie Z om te kunnen blijven ontwikkelen en leren, en hierbij opleidingsmogelijkheden te hebben. Ten slotte willen zij duidelijkheid over de inhoud van hun werk en wat er van hen wordt verwacht.
 
De scriptie doet op basis van deze bevindingen aanbevelingen aan Topicus om een meer aantrekkelijke werkgever te worden voor generatie Z. De aanbevelingen zijn: het betrekrekken van medewerkers bij de implementatie van competentieprofielen binnen het bedrijf, de communicatie rondom opleidingsmogelijkheden te verbeteren, het introduceren van samenwerkingsprojecten en te werken met een kennisdeel-platform. Deze aanbevelingen zullen de afwisseling in sociale contacten, opleidingsmogelijkheden en duidelijkheid over inhoud en verwachtingen van het werk verbeteren en daarmee de aantrekkelijkheid van Topicus voor generatie Z vergroten.
 
Al met al is dit onderzoek van belang voor Topicus om hun beleid aan te passen en zich te richten op de behoeften van generatie Z. Door de aanbevelingen uit de scriptie op te volgen, kan Topicus zich onderscheiden van andere organisaties en zo een aantrekkelijke werkgever worden voor de nieuwe generatie op de krappe arbeidsmarkt.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2023-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk