De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een checklist voor bedrijfsmakelaars met diensten ter ondersteuning van vastgoedbeleggers

Afstudeeronderzoek bij Thoma Post Bedrijfsmakelaars

Open access

Een checklist voor bedrijfsmakelaars met diensten ter ondersteuning van vastgoedbeleggers

Afstudeeronderzoek bij Thoma Post Bedrijfsmakelaars

Open access

Samenvatting

In de vastgoedbeleggingsmarkt wordt belegd in gebouwen, de grond waarop de gebouwen staan en de grond die beschikbaar is voor bepaald gebruik, niet-zijnde natuur (PBL en ASRE, 2013). Na de economische crisis (die begon in 2008), waarbij de waarde van vastgoed sterk is gedaald, begint de vastgoedwaarde weer te stijgen en is vastgoed weer interessant als belegging en wordt weer meer vastgoed verhandeld.
Het probleem dat zich voordoet bij de regionale bedrijfsmakelaars is dat beleggersmarkt groeit maar deze relatief ‘’kleine’’ bedrijfsmakelaars geen duidelijk overzicht hebben in wat de makelaar voor hun doelgroep: de kleine tot middelgrote vastgoedbeleggers, kan betekenen. Om dit duidelijk te krijgen is een checklist nodig waarin beschreven staat wanneer de bedrijfsmakelaar welke werkzaamheden en acties ter ondersteuning van de belegger, gedurende het vastgoedbeleggingsproces, dient uit te voeren.
Om dit duidelijk te krijgen wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘’Uit welke werkzaamheden en acties bestaat de checklist die ‘’regionale’’ bedrijfsmakelaars gedurende het beleggingsproces voor de kleine en middelgrote beleggers in vastgoed kunnen uitvoeren?’’
Gedurende het onderzoek is gebleken dat het vastgoed beleggingsproces bestaat uit drie fasen: de acquisitie-, exploitatie- en dispositiefase. Hierbij bestaan de acquisitie- en dispositiefase uit verschillende stappen die doorlopen dienen te worden om de fase af te ronden. De exploitatiefase bestaat uit managementtaken die op routinematige basis dienen te worden doorlopen om hiermee een maximaal financieel resultaat te bewerkstelligen.
De werkzaamheden die de bedrijfsmakelaar uitvoert worden onderverdeeld in: makelen, beheren en taxeren. Het makelen betreft hierbij de procedure en werkzaamheden die gedurende het gehele (ver)koop en (ver)huur proces wordt doorlopen en worden uitgevoerd. Beheer wordt uitgevoerd door het aanbieden van juridische, commerciële, technische en administratieve diensten. Taxeren betreft het maken van een schatting van de waarde (in geld) van een object op een bepaald tijdstip.
Werkzaamheden bedrijfsmakelaar Beleggingsproces


Makelen


Beheren


Taxeren
Acquisitie


X


X


X
Exploitatie


X


X


X
DispositieTabel S1: Analyse werkzaamhedenbedrijfsmakelaar voor vastgoedbeleggers (eigenwerk, 2016)

X


X


X
Door de werkzaamheden en acties van de bedrijfsmakelaar tegenover de verschillende fasen van het vastgoedbeleggingsproces te plaatsen is per beleggingsfase een checklist met werkzaamheden en diensten opgezet. Hieruit

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2017-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk