De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Digitale technologieën

Om het vastgoedbeheer van kantoren door een bedrijfsmakelaar te verbeteren

Open access

Digitale technologieën

Om het vastgoedbeheer van kantoren door een bedrijfsmakelaar te verbeteren

Open access

Samenvatting

 
Bestaat de bedrijfsmakelaar nog over vijf jaar? En zo ja, in welke rol? Deze vragen staan steeds meer centraal door ontwikkelingen in digitalisering, transparantie en automatisering (Vastgoedjournaal, 2018). De makelaar brengt niet alleen partijen op het gebied van vraag en aanbod bijeen, maar kan ook advies geven bij andere vastgoed gerelateerde vraagstukken (van Gool e.a., 2020). Daarnaast heeft een makelaar een dienstverlenende rol bij taxaties en vastgoedbeheer. Naarmate de opdrachten in het vastgoedbeheer groter werden, nam de interesse in vastgoedbeheer door makelaars toe. Dit geldt vooral voor uitbesteding van operationele taken (Van Gool, e.a. 2020).
 
Om deze redenen is dit afstudeeronderzoek opgesteld, het onderzoeken van de beschikbare digitale technologieën en tools hiervan om het vastgoedbeheer van kantoren door bedrijfsmakelaars te verbeteren. De volgende probleemstelling staat centraal binnen dit onderzoek: “Welke lijst met digitale technologieën kan worden opgesteld voor het verbeteren van het vastgoedbeheer van kantoren door een bedrijfsmakelaar?”.Deze probleemstelling wordt beantwoord door middel van vier deelvragen, die allen een hoofdstuk omvatten. Deelvragen 1, 2 en 3 vormen het theoretisch kader. Deelvraag 4 betreft de toetsing van het theoretische kader in de praktijk.
 
Het theoretische kader is gevormd door het uitvoeren van literatuuronderzoek. Ten eerste is het begrip ‘kantoor’ geoperationaliseerd. Vervolgens zijn de begrippen ‘vastgoedmanagement’ en ‘bedrijfsmakelaar’ geoperationaliseerd. Vastgoedmanagement kan op drie niveaus, indien een bedrijfsmakelaar vastgoedbeheer uitvoert, is dit op operationeel niveau (propertymanagement). Een bedrijfsmakelaar is actief binnen de acquisitie, dispositie en exploitatie van zakelijk vastgoed. De hoofdtaken die een bedrijfsmakelaar zijn makelen, taxeren en vastgoedbeheer. Vanuit de voorgaande analyses is onderzoek gedaan naar de taken van een bedrijfsmakelaar op propertymanagementniveau ten tijde van het vastgoedbeheer van kantoren.
 
Ten tweede is onderzocht welke digitale technologieën binnen de zakelijke dienstverlening beschikbaar is. Om digitale technologieën duidelijk in kaart te brengen, is als eerst het begrip ‘digitalisatie’ geoperationaliseerd. Door digitalisatie ontstaan digitale technologieën. De beschikbare digitale technologieën zijn:
ü  Internet of Things
ü  Big Data
ü  Artificial Intelligence
ü  Blockchain
ü  Virtual Reality
ü  Augmented Reality
 
Vervolgens zijn tools gezocht welke de digitale technologie ondersteunen. Tools bieden hulp bij het werk, onder tools kan een platform, systeem, software of app worden verstaan. Bij het onderzoeken  van de tools en digitale technologieën staat het verbeteren van de dienstverlening van de bedrijfsmakelaar centraal.
 
Ten derde is in het theoretische kader van het onderzoek, welke zijn gegenereerd in hoofdstuk twee en drie geanalyseerd. Hierbij is een overzichtslijst opgesteld met digitale technologieën en tools die de werkzaamheden van bedrijfsmakelaar ten tijde van het vastgoedbeheer van kantoren ondersteunen. De concept overzichtslijst is in het hoofdstuk daarna getoetst in de praktijk onder experts op het gebied van vastgoedbeheer van kantoren en-/of digitale technologieën. Dit is gedaan op basis van de kwalitatieve methode door middel van semi gestructureerde interviews. De experts zijn verzameld op basis van een doelgerichte steekproef en sneeuwbalmethode.  Uiteindelijk hebben 8 respondenten deelgenomen aan een interview. De verkregen informatie van de experts zijn vervolgens geanalyseerd en verwerkt in de definitieve overzichtslijst.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2021-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk