De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar patiëntkenmerken bij persoonlijkheidsstoornissen binnen GGnet

De vergelijking tussen patiënten bij Scelta Apeldoorn en patiënten bij overige behandellocaties van GGnet in termen van de DSM-IV-TR, leeftijd en geslacht

Onderzoek naar patiëntkenmerken bij persoonlijkheidsstoornissen binnen GGnet

De vergelijking tussen patiënten bij Scelta Apeldoorn en patiënten bij overige behandellocaties van GGnet in termen van de DSM-IV-TR, leeftijd en geslacht

Samenvatting

Nog steeds is er een groot aantal patiënten met persoonlijkheidsstoornissen (PS) die in de reguliere en specialistische geestelijke gezondheidszorg onvoldoende geholpen blijken te zijn tijdens hun behandeling. Deze patiënten behoeven hoogspecialistische zorg in de derde lijn. De huidige route daarnaartoe is het stepped- care model, waarbij patiënten eerst in de eerste- en tweedelijnszorg worden behandeld, voordat ze in de derdelijnszorg behandeld kunnen worden. Dit model kost, voor deze patiënten, dan ook veel tijd en geld, en de risico’s tijdens deze lange route zijn onvoldoende positieve behandelresultaten en drop-out. Patiënten die hoogspecialistische hulp nodig hebben moeten beter geïdentificeerd worden, zodat zij tijdens hun behandelproces in de toekomst beter gevolgd kunnen worden, met als doel een snellere doorverwijzing naar hogere lijnen van zorg. Hier kunnen zij na een intakegesprek en screening mogelijk eerder toegelaten worden voor een intensieve behandeling bij Scelta Apeldoorn, met als gevolg dat zij minder lang beroep doen op zorg en weer sneller participeren in de maatschappij.
Met behulp van literatuurgegevens is geschat hoe groot de omvang is van het aantal zorgtoewijzingen en hoe groot de groep patiënten is die in de hoogspecialistische zorg bij Scelta terecht komt. Dit is gedaan om te kijken of cijfers uit de literatuur overeenkomen met de cijfers uit de organisatie GGnet. Hierbij wordt gekeken naar wat hen kenmerkt in vergelijking met een groep die dat niet doet, in termen van de DSM-IV-TR op assen één, twee en vijf. Door te onderzoeken wat deze patiënten kenmerkt kunnen patiënten in de toekomst tijdens hun zorgtraject beter gevolgd worden door gebruik te maken van profielen. Deze profielen kunnen worden opgesteld met behulp van de indicatoren die in dit onderzoek gevonden zijn. Door grote veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg en de specifieke vraag naar de omvang van de groep patiënten met PS binnen de organisatie GGnet is het niet goed mogelijk om alleen aan de hand van bestaande wetenschappelijke literatuur voorspellende waarden te vinden die een indicatie geven waarom patiënten in de hoogspecialistische zorg terecht komen. 
Door gebruik te maken van de interne database van GGnet zijn gegevens verzameld die mogelijk een voorspellende waarde hebben voor een doorverwijzing naar hoogspecialistische zorg van Scelta. Door het vergelijken van een groep patiënten die niet is doorverwezen naar Scelta met een groep die dat wel is, is gekeken of er verschillen te vinden zijn in kenmerken in termen van de DSM-IV-TR op de startdiagnose van patiënten bij aanmelding bij GGnet. De gegevens van patiënten die zich tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 hebben aangemeld bij GGnet en minimaal 1 PS op AS-II gediagnosticeerd hebben gekregen worden meegenomen in dit onderzoek, inclusief een follow up periode van 2 jaar om te onderzoeken welke patiënten binnen deze follow up bij Scelta Apeldoorn terecht komen.
Er zijn in totaal 1842 zorgtoewijzingen geweest aan patiënten met minimaal 1 PS als diagnose in de onderzochte periode. 1705 hiervan hebben plaatsgevonden bij overige locaties van GGnet tegenover 137 bij Scelta Apeldoorn. Het aantal zorgtoewijzingen voor het eerste half jaar komt neer op een totaal van 1000. Het aantal patiënten dat in diezelfde periode is aangemeld bedraagt 676, waarvan 624 patiënten binnen 2 jaar behandeld zijn op de overige locaties van GGnet en 52 patiënten bij Scelta Apeldoorn. Stoornissen in middelengebruik, eetstoornissen, posttraumatische stress stoornissen en stoornissen uit het B-cluster van AS-II, evenals het vrouwelijke geslacht, een lagere leeftijd en meerdere stoornissen op AS-I en AS-II, een lagere GAF-score op AS-V, lijken goede indicatoren te zijn voor een doorverwijzing naar derdelijns zorg bij Scelta Apeldoorn.  Er kan in vervo

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk