De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kan het efficiënter?

Een afstudeeronderzoek naar de administratieve lastendruk van woningcorporaties

Kan het efficiënter?

Een afstudeeronderzoek naar de administratieve lastendruk van woningcorporaties

Samenvatting

Per 1 juli 2015 is de herziene Woningwet ingegaan. In deze wet staan de regels voor sociale huisvesting en (het beperken van) de financiële risico’s die woningcorporaties nemen. Het doel van deze herziening is dat woningcorporaties zich focussen op hun kerntaak: woningcorporaties zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen ook goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties ter verantwoording verschillende rapportages aan moeten leveren aan de Autoriteit woningcorporaties. De totstandkoming van deze rapportages kost veel tijd en geld.
Adviesbureau VeloA wil weten wat de gevolgen van de vernieuwde Woningwet zijn voor de administratieve lastendruk van woningcorporaties en hoe zij corporaties kunnen ondersteunen bij het verlichten van de administratieve lastendruk.
Dit onderzoek richt zich op het beantwoorden van de vraag: “in hoeverre biedt de verhoogde administratieve lastendruk bij corporaties als gevolg van de vernieuwde wet- en regelgeving kansen voor marktpartijen als VeloA om de administratieve processen efficiënter en effectiever in te richten?”
 
Resultaten
Het onderzoek richt zich op de administratieve lastendruk als gevolg van de vernieuwde Woningwet en de kansen die daaruit voortvloeien voor VeloA en andere marktpartijen.
Woningcorporaties dienen ter verantwoording een zestal rapportages op te leveren aan de Autoriteit woningcorporaties. Het opstellen van rapportages kost veel tijd en zorgt voor een verzwaring van de administratieve lastendruk bij corporatiemedewerkers. Deze verzwaring wordt als het grootste nadeel van de vernieuwde Woningwet ervaren, vooral omdat sommige rapportages niet intern gebruikt kunnen worden en alleen ter verantwoording dienen. Andere nadelen zijn het beperkte speelveld van corporaties en het waarderen tegen marktwaarde. Er kleven niet alleen nadelen aan de vernieuwde Woningwet. Een voordeel is het ontstaan van meer duidelijkheid over het bestaansrecht van woningcorporaties.
De respondenten geven aan dat zij meerdere knelpunten ervaren als gevolg van de vernieuwde Woningwet. Wet- en regelgeving wordt niet tijdig gepubliceerd en is vaak complex. De (her)inrichting van administratieve processen kan beter. Veel respondenten geven aan iets te willen veranderen binnen het administratieve proces. De respondenten verwachten dat zij door te investeren in softwarepakketten de administratieve lastendruk aankunnen.
Uit het onderzoek is gebleken dat de administratieve lasten lijken te dalen, terwijl de respondenten een verhoogde administratieve lastendruk ervaren. Dit is te verklaren doordat woningcorporaties de afgelopen jaren veel hebben bezuinigd op het personeel, waardoor de bedrijfslasten dalen, maar door een toename van de administratieve taken die voortvloeien uit de vernieuwde Woningwet ervaren de respondenten een toename van de administratieve lastendruk.
 
Conclusies en aanbevelingen
Door de Woningwet ontstaat meer duidelijkheid over de kerntaak van corporaties. Het grootste nadeel van de vernieuwde Woningwet is de toename van de administratieve lastendruk. De corporaties zijn erin geslaagd om de bedrijfslasten terug te dringen door te snijden in het personeelsbestand. Door de vernieuwde Woningwet dienen zij meer werkzaamheden te verzetten met minder mensen; dit zorgt voor een hogere werkdruk. Vooral kleine woningcorporaties ervaren veel belemmeringen door de vernieuwde Woningwet, omdat zij niet voldoende mensen en middelen hebben om de administratieve taken uit te voeren. Om de administratieve lastendruk te verlichten kiezen enkele corporaties voor een fusie of samenwerkingsverband met andere corporaties. Er is voor woningcorporaties echter nog ruimte om enkele verbeterslagen te maken om efficiënter en effectiever te kunnen werken.
Deze verbeterslagen bieden kansen voor VeloA en andere marktpartijen. Deze kansen vormen

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfskunde MER
Datum2017-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk