De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkgeheugen Signaleringslijst

Afstudeerscriptie

Werkgeheugen Signaleringslijst

Afstudeerscriptie

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen door de wens van leerkrachten, werkzaam op de EDMS van Lith te Deventer, om het werkgeheugen van hun leerlingen op een eenvoudige manier te kunnen onderzoeken. Dit onderzoek gaat over het ontwikkelen van een signaleringslijst voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag: ' Is het werkgeheugen van leerlingen in het basisonderwijs, via een experimentele observatielijst, door hun leerkrachten op een betrouwbare en valide manier in te schatten? ' is een ontwikkelingsonderzoek uitgevoerd en zijn de betrouwbaarheid en begripsvaliditeit van het instrument onderzocht. Het ontwikkelingsonderzoek betrof het construeren van de Werkgeheugen Signaleringslijst (WGS). De betrouwbaarheid is op basis van interne consistentie en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid onderzocht. Daarnaast is de begripsvaliditeit onderzocht middels soortgenoottests met de subtest cijferreeksen van de Wechsler Intelligence Scale for Childeren - III - Nederlands (WISC-III-NL) en de subtesten begrip van instructie en visueel-ruimtelijk geheugen van de NEuro PSYchological assessment - II - Nederlandse bewerking (NEPSY-II-NL). De respondenten van dit onderzoek waren 60 kinderen uit groep 3, 4 en 5 van basisschool EDMS van Lith en zijn 6 t/m 8 jaar. Bij deze leerlingen zijn de bovengenoemde subtesten afgenomen en de leerkrachten hebben over deze kinderen de signaleringslijst ingevuld. Met de verkregen data zijn er correlatie analyses uitgevoerd waardoor de onderzoeksvraag en de deelvragen beantwoord konden worden. Hieruit is gebleken dat de WGS 'nog ' niet voldoende bruikbaar is. Hoewel er sprake is van een consistente schaal werkgeheugen, zijn de overeenkomsten tussen de beoordelaars onvoldoende. Daarnaast is de samenhang tussen de WGS en subtesten laag waardoor er niet gesproken kan worden van een voldoende betrouwbaar en valide instrument.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk