De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bachelorrapport MWD

Een kijk op de wegen die leiden naar het Wijkteam

Open access

Bachelorrapport MWD

Een kijk op de wegen die leiden naar het Wijkteam

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op enkele externe factoren die een aanmelding bij het wijkteam kunnen belemmeren. Er wordt gekeken naar hoe mensen worden doorverwezen via de huisarts en praktijkondersteuner, hoe mensen geholpen worden door de frontoffice en als laatste wordt de bekendheid van het wijkteam onderzocht door de bewoners van de wijk Boswinkel en Boekelo te ondervragen. Hierbij wordt er tevens gekeken in hoeverre de AMW-problematiek aanwezig is bij het doorverwijzen naar het wijkteam. De vraag is in welke mate deze problematiek nog binnenkomt bij het wijkteam, omdat deze problematiek voorheen bij de SMD veel voor kwam. Om dit te onderzoeken zijn er vragen gesteld over de soort hulpvragen die huisartsen en praktijkondersteuners doorverwijzen, welke vragen de frontoffice vooral binnen krijgt en met wat voor soort hulpvragen de mensen naar het wijkteam zouden gaan. In totaal zijn er vijf interviews met huisartsen en praktijk ondersteuners gehouden, acht interviews met frontoffice medewerkers en 250 enquêtes ingevuld door bewoners van de wijk Boswinkel en het dorp Boekelo. Door middel van deze informatie kan de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord worden. De hoofdvraag luidt: ‘In hoeverre zijn er belemmerende externe factoren binnen de routes naar een aanmelding bij het wijkteam voor mensen met een AMW problematiek?’. Het onderzoek is kwalitatief. Er is gebruik gemaakt van bestaande literatuur en meningen van huisartsen, praktijkondersteuners, frontoffice medewerkers en inwoners van de wijk Boswinkel en het dorp Boekelo. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het wijkteam meer van zich moet laten horen, door middel van terugkoppeling en het moet gaan werken aan de bekendheid. Huisartsen, praktijkondersteuners en frontoffice medewerkers missen vooral een gezicht bij het wijkteam. Hierbij geven huisartsen en praktijkondersteuners aan dat als ze meer wijkcoaches kennen, ze sneller zullen doorverwijzen. Ook geven zij aan dat ze de terugkoppeling missen in de samenwerking. Als een cliënt is doorverwezen naar het wijkteam is het wenselijk dat hier over gerapporteerd wordt naar de huisarts. Als dit vaker zou gebeuren, zal er meer vertrouwen zijn in het wijkteam. Dit zorgt voor een goede samenwerking en er zal dan sneller worden doorverwezen naar het wijkteam. Qua AMW-problematiek wordt er door huisartsen veel doorverwezen naar praktijkondersteuners. Deze problematieken worden niet snel doorverwezen naar het wijkteam. Het wijkteam zal duidelijker moeten laten zien dat ze ook AMW-problematiek kunnen oppakken. Door beter samenwerken en meerdere overleggen zal dit duidelijk moeten worden voor huisartsen en praktijkondersteuners. De frontoffice medewerkers geven ook aan dat er meer feedback moet worden gegeven en dat er beter moet worden samengewerkt. Frontoffice medewerkers kunnen op die manier cliënten beter helpen en doorverwijzen. AMW-problematiek wordt bij de frontoffice wel gewoon doorverwezen naar het wijkteam. Zij krijgen hulpvragen binnen en deze verwijzen ze. Als ze AMW-problematiek binnenkrijgen wordt dit in ieder geval doorverwezen naar de wijkcoaches. Kijkend naar de enquêtes voor de inwoners van de wijk Boswinkel en het dorp Boekelo is er te zien dat in Boekelo de meeste mensen niet bekend zijn met het wijkteam. In Boswinkel is dit ongeveer gelijk verdeeld. Het grootste deel van de bewoners kiest ervoor om met praktische zaken naar het wijkteam te gaan. De AMW-problematiek (relatieproblemen, stressgevoeligheid, verlies en verwerking) wordt over het algemeen niet vaak gekozen (ongeveer 30%). De aanbevelingen van het onderzoek zijn gericht op bekendheid, terugkoppeling, gezicht laten zien en een vervolgonderzoek. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk