De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overzicht met ondernemingsvormen voor vastgoedbeleggers en particulieren

Overzicht met ondernemingsvormen voor vastgoedbeleggers en particulieren

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden tot het gezamenlijk acquireren en exploiteren van nieuwbouwappartementen door de vastgoedbelegger en de particulier is gedaan in opdracht van NSNK Vastgoed. Middels de overzichten van ondernemingsvormen met juridische- en fiscale aspecten worden de mogelijkheden tot acquireren en exploiteren van nieuwbouwappartementen in kaart gebracht.
De volgende begrippen zijn gedefinieerd: de vastgoedbelegger, de particulier en nieuwbouwappartementen. In het kader van dit onderzoek wordt de vastgoedbelegger gedefinieerd als een besloten vennootschap die geldmiddelen investeert in direct vastgoed om bepaalde doelstelling en resultaten te realiseren, waaronder beleggingsinkomsten en/of waardestijging van het vermogen. De particulier is een individu die geen ambt bekleedt of vertegenwoordiger is van een bedrijf en voor eigen gebruik koopt of huurt. Nieuwbouwappartementen zijn woningen die nog niet eerder in gebruik zijn genomen en betreft een gestapelde, zelfstandige woning in een gebouw met meerdere woningen.
De verschillende ondernemingsvormen die het Nederlandse recht kent zijn benoemd en de hierbij horende juridische aspecten zijn grondig uitgewerkt. Elke ondernemingsvorm heeft zijn eigen specifieke juridische gevolgen en vereisten. Hierbij zijn de relevante juridische aspecten behandeld, zoals de oprichting en registratie van de ondernemingsvorm, kapitaalvereisten, aansprakelijkheid, stemrechten en eventuele bijzondere regels die van toepassing zijn op de specifieke ondernemingsvormen. Door middel van het in kaart brengen van deze juridische aspecten, heeft het onderzoek inzicht gegeven in de juridische implicaties en gevolgen van elke ondernemingsvorm.
De volgende fiscale aspecten in het kader van dit onderzoek zijn uitvoerig behandeld: omzetbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Door deze fiscale aspecten uit te werken, heeft het onderzoek inzicht gegeven in de fiscale verplichtingen en consequenties die voortvloeien uit de behandeling van de ondernemingsvormen. Het theoretisch kader van dit onderzoek bestaat uit de verzamelde informatie met betrekking tot de definities, ondernemingsvormen, juridische aspecten en fiscale aspecten.
Met behulp van de gegevens en informatie uit het theoretisch kader is het concept van het beroepsproduct ontwikkeld: de overzichten van ondernemingsvormen met juridische- en fiscale aspecten. De overzichten bevatten gedetailleerde en concrete informatie over elke ondernemingsvorm, inclusief de specifieke juridische vereisten, aansprakelijkheden, oprichtingsprocedures en fiscale verplichtingen. Hierdoor kunnen gebruikers een beter inzicht krijgen in de keuzemogelijkheden en de implicaties van elke ondernemingsvorm, waardoor ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.
De overzichten van ondernemingsvormen zijn getest in de praktijk door het afnemen van half gestructureerde interviews met verschillende deskundigen met elk hun eigen expertise. In totaal zijn zes fiscalisten, één jurist, één notaris, één accountant en één vastgoedbelegger geïnterviewd, welke elk hun feedback hebben gegeven op de overzichten. Aan de hand van deze feedback zijn enkele kleine aanpassingen gemaakt aan de overzichten, resulterend in de definitieve versie van de overzichten. De definitieve overzichten zijn terug te vinden op pagina 48 en 49 van dit afstudeeronderzoek.
Aan de opdrachtgever wordt geadviseerd om de overzichten mee te implementeren tijdens het adviseren van haar klanten. De overzichten van ondernemingsvormen helpen de opdrachtgever accuraat advies te geven aan vastgoedbeleggers en particulieren om weloverwogen beslissingen te nemen bij het kiezen van de meest geschikte ondernemingsvorm voor hun specifieke situatie.
Verder wordt geadviseerd om de overzichten verder te ontwikkelen door het toevoegen van extra financiële

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2023-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk