De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Structuur en voorspelbaarheid bij Het Logeerhuis

Een product voor de jongeren en medewerkers van Het Logeerhuis binnen Pactum jeugd- en opvoedhulp

Open access

Structuur en voorspelbaarheid bij Het Logeerhuis

Een product voor de jongeren en medewerkers van Het Logeerhuis binnen Pactum jeugd- en opvoedhulp

Open access

Samenvatting

Binnen Het Logeerhuis, onderdeel van erve De Grote Brander te Okkenbroek, stichting Pactum jeugd- en opvoedhulp, is er ruimte voor jongeren met een rugzakje. Het Logeerhuis is opgericht met als doel jongeren een leuk weekend te bieden waarbij ze tot rust kunnen komen. Deze groep is dan ook enkel open in de weekenden, woensdagmiddag en de schoolvakanties. Hier kunnen zij samen zijn met leeftijdsgenoten, worden zij geaccepteerd zoals ze zijn en ontwikkelen zij hun sociale skills. Daarnaast zorgt Het Logeerhuis er ook voor dat de ouders en broertjes/zusjes een weekend krijgen waarbij zij rust ervaren. Ze hoeven zich niet bezig te houden met hun kind en kunnen de aandacht geven aan elkaar en de andere kinderen.
Binnen Het Logeerhuis zijn er veel jongeren met ASS. Deze jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Echter werd dit bij Het Logeerhuis niet voldoende geboden aan de jongeren. Er waren in het weekend veel onduidelijkheden en veranderingen in de planning. Dit zorgde voor onrust en stress bij de jongeren van Het Logeerhuis.
In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag ‘Hoe kan Het Logeerhuis er voor zorgen dat er een betere dagindeling met minder laatste moment wisselingen wordt gerealiseerd, zodat de kinderen en begeleiding geen nadelige gevolgen ervaren van deze wisselingen?’. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er kwalitatief onderzoek gedaan binnen Het Logeerhuis. Dit is gedaan met behulp van focusgroepen en semigestructureerde interviews met deskundigen. De focusgroepen hebben fysiek plaatsgevonden op De Grote Brander. Tijdens deze focusgroepen werd onderzocht waar de wensen lagen van de medewerkers en de ouders/verzorgers van de jongeren. Zodat er duidelijk werd welke veranderingen moesten plaatsvinden bij Het Logeerhuis om het probleem te kunnen verhelpen en een goed beroepsproduct neer te zetten.
Uit de focusgroepen kwam naar voren dat een groot deel van de medewerkers niet goed waren ingewerkt en niet goed wisten wat er van hen verwacht werd. Daarnaast gaven de medewerkers aan de huidige dagplanning niet overzichtelijk te vinden en niet op te volgen tijdens de weekenden. Het niet volgen van de gemaakte activiteitenplanningen had te maken met de activiteiten die hierop stonden. Er was weinig inspiratie wat ervoor zorgde dat de planning er regelmatig hetzelfde uitzag. Daarnaast werd er niet goed gekeken naar welke jongeren er kwamen en wat de omstandigheden waren. Zo werd er bijvoorbeeld jachtseizoen op de planning gezet terwijl er regen voorspeld was en er maar één medewerker aanwezig was. Uit de focusgroep met de ouders/verzorgers kwamen dezelfde punten naar voren als bij de medewerkers. Er was weinig inspiratie en de planning werd niet opgevolgd.
Het onderzoek heeft geleid tot een nieuw ontwerp van de activiteitenplanning, de telefoontijden en de gezamenlijke momenten. Er is een activiteitenplanning ontworpen waarop duidelijk wordt aangegeven welke activiteiten er plaatsvinden, waar deze plaatsvinden, hoe laat deze plaatsvinden en welke jongeren hieraan mee mogen doen. Daarnaast is er veel informatie van de planning afgehaald die hier voorheen wel op stond, zoals de schermtijden en de gezamenlijke momenten. Deze momenten zijn elk weekend gelijk en hoeven dus niet op de activiteitenplanning te staan. Voor de schermtijden en gezamenlijke momenten is er een nieuw ontwerp gemaakt op aparte A4 papieren. Deze ontwerpen kunnen blijven hangen op het bord omdat deze elk weekend gelijk zijn. Hierdoor staat er op de activiteitenplanning enkel en alleen activiteiten.  
Eventuele vervolgstappen zijn opgenomen bij de aanbevelingen aan het eind van de scriptie.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2023-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk