De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Logeerhuizen onder de loep

Het verkrijgen van kennis en inzicht over de aard en doelmatigheid van de opvang in logeerhuizen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Logeerhuizen onder de loep

Het verkrijgen van kennis en inzicht over de aard en doelmatigheid van de opvang in logeerhuizen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Lindenhout is in 2014 gestart met het concept logeerhuizen. Een logeerhuis is een gezinshuisvariant: een kleinschalige gezinswoonvorm met professionele opvoeders, die residentiële zorg bieden (Lindenhout, 2017b). Het onderzoek naar logeerhuizen is gestart met het volgende doel: Het verkrijgen van kennis en inzicht over de aard en doelmatigheid van de opvang die de logeerhuizen bieden in de periode januari 2015 tot december 2016, afgezet tegen de doelstellingen van de opbouw van de logeerhuizen.
Het onderzoek richt zich op de volgende hoofd- en deelvragen:
Hoofdvraag:
In hoeverre sluit de praktijk van de opvang die de logeerhuizen biedt aan bij de doelstelling en uitgangspunten, zoals geformuleerd in 2013?
Deelvraag 1:
Hoe verhoudt de groep kinderen, die is opgevangen in de logeerhuizen in de periode januari 2015 tot en met december 2016, zich tot de omschrijving van de doelgroep, zoals geformuleerd bij de opbouw van de logeerhuizen?
Deelvraag 2:
In hoeverre heeft de opvang in de logeerhuizen, in de periode januari 2015 tot en met december 2016, de hulp geboden zoals geformuleerd bij de opbouw van de logeerhuizen?
Het onderzoek is een kwantitatief onderzoek, vormgegeven door middel van dossieronderzoek. De resultaten die voortkwamen uit dit onderzoek zijn verder aangevuld door contact met de logeerhuisouders. De resultaten zijn verwerkt in Excel en vervolgens geanalyseerd door de onderzoekers. Later zijn deze resultaten nog besproken met verschillende professionals in een klankbordgroep. De resultaten zijn weergegeven in grafieken en tabellen in het onderzoeksverslag.
Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt als volgt: Qua leeftijd, geslacht, problematiek en vorm van verblijf verhoudt de doelgroep zich goed tot de doelstelling. Mede omdat de doelgroep, geformuleerd in 2013, erg breed is. De uitzonderingen die hierbij horen hebben hun eigen redenen om in een logeerhuis te passen. Er zijn aandachtspunten. Zo is de verblijfsduur voor een relatief grote groep langer geweest dan Lindenhout beoogt. Het is de bedoeling dat er zo snel mogelijk een duidelijk perspectief is voor een kind. Wellicht kan dit de verblijfsduur verkorten. In het onderzoek is gebleken dat hier nog winst te behalen valt.
Een minderheid van de kinderen gaat terug naar huis, terwijl dit is waar Lindenhout naar streeft. De zorg en ondersteuning die geboden wordt door alle betrokken partijen in de periode van opvang zou hiermee te maken kunnen hebben. Er is te weinig bekend over de mate van hulp in de thuissituatie, daar kunnen geen conclusies over getrokken worden. In de afwezigheid van doelen is verbetering nodig. Een andere reden kan zijn dat de problematiek van de opgevangen kinderen te zwaar is om in het logeerhuis te verminderen, zodat het kind weer thuis kan gaan wonen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerEntrea Lindenhout
Datum2017-12-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk