De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Scoren voor even of scoren voor het leven?

De resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van de ex-deelnemers van het re-integratie project van Scoren met gezondheid.

Open access

Scoren voor even of scoren voor het leven?

De resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van de ex-deelnemers van het re-integratie project van Scoren met gezondheid.

Open access

Samenvatting

In werkelijkheid ligt de jeugdwerkloosheid vermoedelijk tussen de 20 en 25 procent. Om jongeren aan het werk te krijgen heeft de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld om de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en opleidingen te stimuleren tot een gezamenlijke aanpak om van de jeugdwerkloosheid af te komen (Witte, 2014). Höfte (2011) beschrijft dat de projectleider van het ROC van Twente de interventie Scoren met gezondheid ontwikkelde in samenspraak met verschillende partijen binnen de regio zoals de Gemeente Hengelo en Enschede, FC Twente Scoren in de wijk, de GGD, welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen.
In opdracht van Scoren met gezondheid is er een kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen van de ex-deelnemers in het 13-weken traject. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de resultaten van het re-integratie proces van Scoren met gezondheid. In het traject van dertien weken leren de deelnemers door middel van de visie positieve gezondheid en sociale activering participeren in de maatschappij. Vanuit dit doel is een hoofdvraag opgesteld met deelvragen. De hoofdvraag luidt: Hoe hebben de ex-deelnemers het project Scoren met gezondheid ervaren en wat  heeft het hen opgeleverd?
De populatie van het onderzoek zijn de ex-deelnemers van Scoren met gezondheid tussen de 18 en 35 jaar. Deze jongvolwassenen hebben allemaal in de afgelopen drie schooljaren deelgenomen aan het traject van Scoren met gezondheid. Uit deze populatie zijn tien personen bereid geweest om geïnterviewd te worden.
De data is verzameld aan de hand van semigestructureerde interviews. Van tevoren zijn onderwerpen vastgesteld in een topiclijst. Er wordt gebruikt gemaakt van een voicerecorder om de anonimiteit van de ex-deelnemers te waarborgen.  Door middel van labeling zijn de interviews uitgewerkt. De interviews zijn uitgewerkt, gecodeerd en in labelschema’s geplaatst. Met deze labels werd er antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen. Er is rekening gehouden met eventuele risico’s om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten.
Voorafgaand aan het onderzoek is literatuuronderzoek gedaan. Dit onderzoek ondersteund de resultaten uit de interviews. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het project van Scoren met gezondheid een positief effect heeft op ex-deelnemers. Ex-deelnemers geven aan dat zij punten gemist hebben die bij de uitvoering van het project nog duidelijker naar voren mogen komen. Er zijn verschillende aanbevelingen opgesteld zodat het traject van Scoren met gezondheid nog meer kans van slagen heeft.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk