De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar innovatieve instrumenten ter ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Open access

Onderzoek naar innovatieve instrumenten ter ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Open access

Samenvatting

Door veranderingen binnen de wetgeving zullen steeds meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst worden bij een reguliere werkgever waar ze standaard minder begeleiding krijgen. Hierom zullen kandidaten meer ondersteuning nodig hebben bij hun knelpunten. Momenteel sluiten de interventies binnen Lucrato volgens de opdrachtgever te weinig aan bij de individuele behoeftes van de kandidaat. Hierom wordt dit onderzoek uitgevoerd, met als hoofdvraag ‘Hoe kunnen kandidaten van Lucrato door middel van technologie ondersteund worden in het verminderen van hun persoonlijke knelpunten zodat zij binnen één jaar duurzaam uitstromen naar een (leer-) werkplek?’.
De doelstelling van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in innovatieve instrumenten op de markt die kandidaten van Lucrato kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Door de inzet van deze innovatieve instrumenten wordt ernaar gestreefd het aantal kandidaten, dat binnen één jaar duurzaam geplaatst wordt, toe te laten nemen. Dit wordt bewerkstelligd door gebruik van het Human Centered Design model. Door middel van interviews, expert interviews, literatuuronderzoek, deskresearch, een vragenlijst en een presentatie is zo veel mogelijk informatie verzameld. Bij het uitvoeren hiervan is er gebruik gemaakt van verschillende HCD-methodes, als ‘Secondary research’, ‘Interview’, ‘Expert interview’, ‘Find themes’, ‘Create a concept’, ‘Rapid prototyping’, ‘Get feedback’, ‘Integrate feedback and iterate’.
In de loop van het onderzoek is vastgesteld dat er een grote hoeveelheid aan knelpunten is op cognitief, psychisch, sociaal en/of fysiek vlak. Daarnaast hebben kandidaten verschillende uitdagingen op het gebied van werknemersvaardigheden. Voor deze knelpunten is gezocht naar een technologische innovatie om de kandidaat hierin te ondersteunen. Er zijn 15 instrumenten gevonden die de kandidaat hierin kunnen ondersteunen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er zeven instrumenten geschikt zijn om kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke knelpunten. Het gaat hierbij om Brili, Superbrains, RITME, Travis, Cognifit, Psyfitter en Snel beter in je vel. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat de app Superbrains de kandidaten het beste kan ondersteunen tijdens hun ontwikkeling. De aanbeveling aan Lucrato is dan ook om met Superbrains een pilot te doen.
Tijdens dit onderzoek is er met name gekeken naar de visie van de professionals binnen Lucrato. Vanwege tijdsgebrek zijn de kandidaten hier niet direct bij betrokken. De daadwerkelijke invloed van de instrumenten op de ontwikkeling van kandidaten zal zichtbaar worden tijdens het uitvoeren van de pilot. Het zal dan ook voor een completer resultaat zorgen wanneer de pilot in het gehele onderzoeksproces betrokken wordt. Hierbij moet er echter wel een langere periode uitgetrokken worden voor het onderzoek. Doordat er bij dit onderzoek niet enkel is gekeken naar de kandidaten van Lucrato, maar naar de gehele doelgroep ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’, is het onderzoek inzetbaar buiten Lucrato.
Het beroepsproduct is een adviesrapport met hierin de weergave van de resultaten van het gehele onderzoek, met op basis daarvan het advies aan Lucrato.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2022-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk