De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Samenvatting

De medewerkers van het COA en Stichting Nidos zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de AMV(Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen). Binnen de samenwerking liepen de medewerkers van beide partijen tegen bepaalde punten aan. Dit was de reden dat er onderzoek is gedaan naar de onderlinge samenwerking en gekeken wordt naar de huidige situatie. Aan de hand van de praktische en theoretische deelvragen wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag die luidt: Hoe kunnen het COA en Stichting Nidos in hun samenwerking het begeleidingsproces verbeteren?
Het onderzoek wat uitgevoerd is, is van kwalitatieve aard. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande literatuur. Door middel van open interviews hebben de onderzoekers de meningen van de medewerkers van het COA en Stichting Nidos in kaart gebracht.
In totaal zijn er 13 medewerkers geïnterviewd. Er zijn acht medewerkers van het COA geïnterviewd en vijf medewerkers van Stichting Nidos. Uit de resultaten blijkt dat de medewerkers van beide partijen over het algemeen tevreden zijn over de samenwerking. Met betrekking tot de doelen van de samenwerking zitten de medewerkers bijna allemaal op een lijn. Ook zijn ze tevreden over het verloop van de manier waarop er op dit moment beslissingen worden gemaakt over de jongeren. Echter worden er ook punten benoemd waar ze graag verbetering in zouden willen zien. Dit gaat voornamelijk over punten zoals een duidelijke taakverdeling, wie is waar verantwoordelijk voor en tot waar gaat een bepaalde functie als mentor of voogd zijnde. De medewerkers geven aan dat ze behoefte hebben aan meer duidelijkheid hierover.
De aanbevelingen die worden gedaan gaan voornamelijk over het creëren van duidelijkheid voor de medewerkers op het gebied van de taken en dat er meer aandacht besteed moet worden aan het geven en krijgen van feedback. In het rapport staan ook de sterkte en zwakte analyse van de onderzoekers. Hierin wordt benoemd wat hun sterktes en zwaktes waren tijdens het onderzoek. Tenslotte is er de discussie, hier wordt er gesproken over een krimp die gaande is bij Stichting Nidos en wat het effect hiervan is op beide organisaties.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2018-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk