De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

DE OVERGANG VAN JEUGDSETTING DE BEELE NAAR EEN VOLWASSENSETTING

scriptieonderzoek

DE OVERGANG VAN JEUGDSETTING DE BEELE NAAR EEN VOLWASSENSETTING

scriptieonderzoek

Samenvatting

Samenvatting
De aanleiding van dit onderzoek is een probleem geweest dat al enige tijd plaatsvond in de overgang van jeugdsetting de Beele naar volwasseninstellingen. In gesprekken die plaats hebben gevonden tijdens de stageperiode van de onderzoeker kwam duidelijk naar voren dat hier nog vooruitgang te behalen valt. Vandaar dat de hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘Hoe kan de overgang van Pluryn jeugdlocatie de Beele naar volwassenzorg worden verbeterd, zodat de jongeren minder moeite ervaren met de overstap?’.
Het doel van het onderzoek is om door middel van een analyse duidelijk te krijgen wat er mist in deze overgang voor zowel begeleiding als jongeren en hier een oplossing voor te vinden. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Human Centered Design model, ook wel HCD-model genoemd. Dit model bestaat uit drie fases, namelijk de inspiration fase, de ideation fase en de implementation.
De inspiration fase wordt gekenmerkt door het begrijpen van de behoeftes en het gedrag van de mensen rondom het probleem. Er worden in deze fase dan ook vragen beantwoord als ‘Welk probleem lossen we eigenlijk op?’, ‘Hoe doet een andere organisatie dit?’ en ‘Welke behoeftes zouden er zijn vanuit de doelgroep?’. Deze fase is met behulp van de methodes, interviews en vragenlijsten doorlopen. Toen de data met behulp van de gebruikte methodes verzameld was, is er gestart met de ideation fase. In de ideation fase wordt alle data die verzameld is in de inspiration fase samengevoegd.  Er worden korte ideeën bedacht, uitgewerkt en aangepast. Een belangrijk punt in deze fase is het opdoen van nieuwe inzichten, door de ideeën te valideren met de doelgroep. Deze fase is  met behulp van de methodes literatuuronderzoek en brainstormsessie doorlopen. Door het korte tijdsbestek van een half jaar is er voorafgaand aan het onderzoek besloten om alleen de eerste twee fases te doorlopen. Als een andere onderzoeker het onderzoek voort zou zetten, zou de implementation fase de volgende stap zijn. In deze fase kan het ontworpen concept geïmplementeerd worden bij de doelgroep. Er zou dan een implementatieplan moeten worden geschreven en uit worden gevoerd.
De drie belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn dat er te weinig communicatie plaatsvindt binnen en tussen de settingen, dat er  in de brainstormsessies sterk aangeraden wordt om de al in de praktijk ingezette methodes uit te werken in het adviesrapport naar de volwassensetting of methodes te gebruiken die daar overeenkomsten mee hebben en als laatste kan er geconcludeerd worden  dat geen enkele methode perfect past bij elke individuele jongere. Uit het eerste punt kan de conclusie getrokken worden uit de vragenlijst dat de jeugdsetting vaardigheden het minst belangrijk vindt die de volwassensetting als het belangrijkst bestempeld, maar dit punt wordt ook benoemd in de brainstormsessies. Er is nog winst te behalen binnen de communicatie tussen de verschillende settingen. Daarnaast wordt er binnen de brainstormsessies sterk aangeraden om methodes uit te werken in het adviesrapport die al (deels) ingezet worden in de praktijk, maar nog bewust er gedetailleerder ingezet kunnen worden of methodes die sterk lijken op al ingezette methodes binnen de Beele. Als laatste kon uit de brainstormsessies geconcludeerd worden dat er geen enkele methode perfect past bij alle jongeren, aangezien zij allemaal uniek zijn dus ook een op maat gemaakte begeleiding nodig hebben.
Als er gekeken wordt naar verbeterpunten in het onderzoek zijn dit in een volgend onderzoek meerdere volwasseninstellingen meenemen, meerdere mensen interviewen binnen de volwassensettingen en de vragenlijst laten invullen door alle medewerkers die in aanmerking komen voor het invullen van de vragenlijst.  
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2022-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk