De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

In dit adviesrapport is onderzoek gedaan naar de verbetering van de leefbaarheid in de wijken Noord en West in Roosendaal. Het rapport omvat een vooronderzoek dat vertaald is naar ontwerpconcepten. Stantec heeft het ‘Wijken van de Toekomst’-model ontwikkeld om de toekomstbestendigheid van de wijken te beoordelen op verschillende aspecten. Eén van deze aspecten is leefbaarheid, dit is een breed en subjectief begrip, wat moeilijk toetsbaar is.
Er is een nulmeting gedaan voor de wijken Noord en West in Roosendaal. In dit geval is de nulmeting alleen uitgevoerd voor leefbaarheid in de focuswijken. Noord en West zijn afgebakend als de focuswijken en zijn vergeleken met andere wijken in Roosendaal, met uitzondering van het centrum en de industriegebieden. De leefbaarheid van een wijk is beoordeeld op verschillende thema’s. Deze thema’s zijn bepaald aan de hand van het vooronderzoek over welke factoren invloed hebben op de leefbaarheid. Dit zijn de volgende factoren: woningvoorraad, veiligheid, sociale leefomgeving, bereikbaarheid, voorzieningen, groen, gezondheid en milieukwaliteit. Uit de nulmeting bleek dat Noord en West veel gelijkenissen hebben wat betreft leefbaarheid, met lagere scores op: veiligheid, sociale leefomgeving, groen en gezondheid.
Als innovatie op het onderdeel leefbaarheid in het ‘Wijken van de Toekomst’-model is er een tweezijdige toetsing bedacht. Deze toetsing bestaat uit harde en zachte data. Harde data zijn uit statistische gegevens gehaald. Zachte data zijn gebaseerd op ervaringen en waarderingen van stakeholders. Deze zachte data zijn afkomstig van enquêtes die al eerder zijn afgenomen door de gemeente en van enquêtes en interviews die tijdens het afstudeeronderzoek afgenomen zijn bij bewoners, de politie en gemeente Roosendaal. De resultaten uit de enquêtes en interviews tonen veel samenhang. Dit advies is alleen gericht op de openbare ruimte en het zijn enkel ontwerpconcepten. De ontwerpconcepten zijn ontwikkeld aan de hand van ontwerpuitgangspunten die voortgekomen zijn uit onderzoek. De ontwerpen zijn toegepast op locaties in Noord en West. Per wijk is dit een centrum, park (of groenstrook) en straatbeeld. Deze ontwerpen zijn vanuit 2D ontwerpen getransformeerd tot 3D ‘renders’ om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAcademie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving
PartnerStantec
Datum2023-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk