De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen aan de slag voor een Klimaatbestendig landschap

Het ontwerp van een infographic om stakeholders uit te dagen om samen de problematiek van wateroverlast en verdroging aan te pakken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen aan de slag voor een Klimaatbestendig landschap

Het ontwerp van een infographic om stakeholders uit te dagen om samen de problematiek van wateroverlast en verdroging aan te pakken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Klimaatsverandering en menselijk handelen in het verleden leiden steeds vaker tot wateroverlast en
verdroging in het landelijk gebied. De voornaamste gevolgen hiervan zijn gewasschade en verlies van
biodiversiteit. Ook in het landelijk gebied van Waterschap De Dommel hebben agrariërs en
natuurbeheerders hiermee te maken.
Om de wateroverlast en verdroging aan te pakken is er beleid opgesteld en zijn de taken betreffende
waterbeheer verdeeld onder de betrokken stakeholders. Echter liet de wateroverlast van juni 2016
merken dat er onvoldoende geanticipeerd wordt om de problemen aan te pakken en dat er meer
moet worden samengewerkt tussen overheden en particulieren. Om tot een goede samenwerking te
komen moeten stakeholders beter op de hoogte worden gebracht van het huidige beleid en wat zij
zelf kunnen bijdragen om de problemen aan te pakken. Hierbij is de volgende hoofdvraag
geformuleerd:
“Wat kunnen we doen om stakeholders meer bewust te laten zijn van hun bijdragen aan de
waterproblematiek en hun bijdragen aan mogelijke oplossingen?”
Om stakeholders meer bewust te maken van de problematiek zijn eerst de problemen inzichtelijk
gemaakt door middel van interviews met gebiedsdeskundigen uit het werkgebied van Waterschap
De Dommel, waar dit onderzoek zich op richt. Uit deze interviews bleek dat er zeven
hoofdproblemen zijn die betrekking hebben op wateroverlast, verdroging en/of ecologie en dat
daarbij drie groepen stakeholders betrokken zijn. Dit zijn overheden, particulieren en
natuurbeheerders.
Om deze problemen aan te pakken zijn er in het verleden diverse beleidskaders opgesteld die
moeten leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie. Gebleken is
dat voor burgers en ondernemers de kaders, de mogelijkheden en de onmogelijkheden om
initiatieven te ontwikkelen niet helder zijn en initiatieven geen doorgang ondervinden.
Wel is gebleken dat er diverse succesvolle maatregelen zijn om het watersysteem klimaatbestendig*
te maken. Dit is van belang voor de stakeholders binnen het gebied.
Dit onderzoek heeft geleid tot het ontwerp van een infographic die op een overzichtelijke wijze de
samenhang van het watersysteem, de problemen en de maatregelen rondom wateroverlast en
verdroging weergeeft. Hiermee worden de betrokken stakeholders uitgedaagd om samen deze
problemen aan te pakken.
Met de infographic kunnen de stakeholders bewust worden gemaakt van wat zij samen kunnen doen
om het watersysteem klimaatbestendig te maken en welke positieve uitwerking dit heeft op het
gebied en voor hen zelf.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingCiviele Techniek-Tilburg
PartnersAvans Hogeschool
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk