De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De onzichtbare verzorger.

Een afstudeeronderzoek naar hoe het jongerenwerk van Surplus in de gemeente Etten-Leur jonge mantelzorgers beter in beeld kan krijgen.

Rechten:

De onzichtbare verzorger.

Een afstudeeronderzoek naar hoe het jongerenwerk van Surplus in de gemeente Etten-Leur jonge mantelzorgers beter in beeld kan krijgen.

Rechten:

Samenvatting

In het kader van de studie: ‘maatschappelijk werk en dienstverlening’ is er gedurende een halfjaar onderzoek gedaan bij het jongerenwerk van Surplus in de gemeente Etten-Leur. Het jongerenwerk zet zich in voor kwetsbare kinderen, jongeren en doelgroepen. Vanuit de gemeente is er twee jaar geleden de vraag en opdracht gekomen om iets te bedenken voor jonge mantelzorgers. Twee jaar verder en verschillende acties ondernomen zijn er nog altijd geen jonge mantelzorgers in beeld. De behoefte vanuit de jongerenwerkers, de organisatie en de gemeente om voor deze doelgroep activiteiten te bedenken of ondersteuning te bieden is er nog steeds. Het bereiken en vinden van deze doelgroep blijkt enorm lastig te zijn volgens de jongerenwerkers, daarom is meer inzicht gewenst.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop jonge mantelzorgers in beeld gebracht kunnen worden. De vraag die gedurende dit onderzoek centraal staat is: “Hoe kan het Jongerenwerk van Surplus in de gemeente Etten-Leur jonge mantelzorgers binnen deze gemeente in beeld krijgen zodat ondersteuningsbehoeften geïnventariseerd kunnen worden of eventuele ondersteuning aangeboden kan worden in de toekomst”.

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn er verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Er is literatuuronderzoek gedaan, er zijn interviews gehouden en enquêtes afgenomen. Het begrip jonge mantelzorger blijkt geen eenduidige definitie te hebben. De respondenten interpreteren het begrip allen op een andere manier en het begrip is bij sommige invloed hebben op de ontwikkeling van de jongere. Dat de doelgroep jonge mantelzorgers lastig te bereiken is wordt beaamd door alle geïnterviewde en geënquêteerde professionals. Jonge mantelzorgers zijn te vinden langs het zorg en leefpad. Professionals langs deze paden hebben allen een signalerende functie. Van de geënquêteerde professionals hebben er een aantal jonge mantelzorgers in beeld. Zo heeft de intern begeleider van een middelbare school 15 tot 20 jonge mantelzorgers in beeld en een docent van de basisschool 5 jonge mantelzorgers. StiB, het jongerenwerk Breda en informele zorg Surplus hebben op verschillende manieren jonge mantelzorgers in beeld gekregen. De mantelzorgwaardering is in alle interviews naar voren gekomen als de ultieme manier. Het verschilt per jonge mantelzorger of zij behoefte hebben aan ondersteuning. De behoeften die vanuit literatuuronderzoek naar voren komen zijn: lotgenoten contact, praten over de zorgsituatie, huiswerkondersteuning, informatiebehoeften en ontlasten.

Op basis van onderzochte literatuur, interviews en enquêtes is er naar voren gekomen dat er meer bekendheid gecreëerd moet worden rondom het begrip ‘jonge mantelzorger’ en er meer samengewerkt moet worden met netwerkpartners. Daarnaast de verschillende manieren waarop de geïnterviewde professionals jonge mantelzorgers in beeld hebben gekregen uitgeprobeerd worden.

Op basis van de conclusie zijn er verschillende aanbevelingen gedaan voor het jongerenwerk van Surplus om jonge mantelzorgers beter in beeld te krijgen. Enkele aanbevelingen zijn: samenwerken met netwerkpartners, een definitie hanteren vanuit de organisatie, een animatiefilmpje maken en de mantelzorgwaardering in een nieuw jasje steken. Ook kan er nog een vervolgonderzoek gedaan worden naar de ondersteuningsbehoeften van jonge mantelzorgers in de gemeente Etten-Leur

Uit de verschillende aanbevelingen, is een innovatievoorstel ontwikkeld voor het jongerenwerk. De innovatie zal bestaan uit een animatiefilmpje. De jonge mantelzorger, zijn omgeving of netwerk kan na het zien van het animatiefilmpje beseffen dat hij/zij een jonge mantelzorger is of kent. Ook worden jongeren in het filmpje aangespoord contact op te nemen met het jongerenwerk, zodat er geïnventariseerd kan worden of en welke ondersteuning er nodig is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
AfstudeerorganisatieSurplus Welzijn Etten-Leur
Datum2020-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk