De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

BIM in de uitvoering

Onderzoek naar de mogelijkheden van BIM in het uitvoeringsteam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

BIM in de uitvoering

Onderzoek naar de mogelijkheden van BIM in het uitvoeringsteam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij Heerkens van Bavel Bouw wordt al regelmatig gebruikt gemaakt van BIM. Echter wordt dit vaak
toegepast tot en met de voorbereidingsfase, waarna tijdens de uitvoeringsfase er weer wordt
overgegaan naar het werken met 2D tekeningen. Het proces wat Heerkens van Bavel Bouw heeft
opgezet om BIM te gebruiken is goed doordacht, de visie hierbij is om als aannemer het proces te
managen en het modelleren/tekenen over te laten aan specialisten. Aangezien er een aantal
projecten al worden uitgewerkt in BIM, is de vraag vanuit Heerkens van Bavel Bouw gekomen om
eens te kijken hoe zij het BIM op de bouwplaats kunnen gaan inzetten. Het onderzoek wordt in
eerste instantie gericht op software en proces, omdat het volgens de onderzoekers daar in eerste
instantie om draait. Naast dat zij kijken naar BIM in de uitvoering, is er ook gevraagd om eens te
kijken naar mogelijke innovaties, die kunnen gaan spelen in de toekomst op de bouwplaats. De
hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:
‘’Welke mogelijkheden van het Bouw Informatie Model (BIM) kunnen van meerwaarde zijn voor
het uitvoeringsteam van Heerkens van Bavel Bouw?’’
Om deze vraag te beantwoorden zijn er door de onderzoekers eerst een aantal vooronderzoeken
gedaan naar wat BIM is, naar Heerkens van Bavel Bouw, naar project(teams) en naar technieken om
BIM in de uitvoering te implementeren. Met de kennis van de vooronderzoeken zijn de onderzoekers
gestart met het fieldresearch.
Tijdens het fieldresearch hebben de onderzoekers twee onderzoeken uitgevoerd te weten, mogelijke
innovaties op de bouwplaats en het gebruik van BIM op de bouwplaats. Bij het zoeken naar
innovaties is gekeken naar innovaties die tijdens het bouwproces toe te passen zijn op de bouwplaats
en te koppelen zijn aan BIM. Innovaties die worden uitgewerkt in het verslag zijn: robots, 3D printen,
drones, Virtual Reality (VR)/ Augmented Reality (AR), sensortechnologie en point cloud scannen. Bij
deze innovaties is telkens aangegeven wat de kans is, dat ze een rol van betekenis gaan krijgen in de
bouwsector. Als tweede zijn de onderzoekers onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden, die BIM
biedt op de bouwplaats. Bij deze zoektocht waren een aantal criteria belangrijk, een van die criteria
waren de functies, die de uitvoerder graag zou willen gebruiken. Deze functies kwamen voort uit
interviews. Het kunnen werken met IFC bestanden en de gebruiksvriendelijkheid maakten de criteria
compleet. Uit een onderzoek van dertien softwareprogramma’s zijn 4 scenario’s gekomen.
Deze scenario’s zijn uitgebreid getest door de onderzoekers, waarna zij een testcase hebben opgezet
zodat ook de uitvoerders de diverse programma’s konden testen. De mening van de uitvoerders was
heel belangrijk, aangezien zij met de programma’s zullen gaan werken.
Uiteindelijk zijn twee programma’s gekozen, te weten: Tekla BIMsight (voor PC) en Tekla Field 3D
(voor op de iPad). Deze programma’s kwamen tijdens het testen over als meest compleet en
gebruiksvriendelijk.
De onderzoekers zijn met de conclusie gaan kijken hoe het vervolgproces er nu uit gaat zien. Dit
heeft geresulteerd in een implementatieplan waarin rekening is gehouden met een aantal factoren.
Deze factoren moeten er voor gaan zorgen dat de implementatie leidt tot verandering en een
meerwaarde zal leveren aan het uitvoeringsteam van Heerkens van Bavel Bouw.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwkunde-Tilburg
PartnerAvans Hogeschool
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk