De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herprogrammering de skatecave Strijp-S

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herprogrammering de skatecave Strijp-S

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na het wegtrekken van Philips als producent in Eindhoven ontstond er 27 hectare leegstaand fabrieksterrein ongeveer een kilometer gelegen vanaf het centrum. In dit afstudeerproject is er onderzoek gedaan naar het ontwikkelingsgebied Strijp-S. Er is gekeken naar de geschiedenis, de stedenbouwkundige opbouw en de toekomstvisie van het gebied. Strijp-S is momenteel het grootste binnenstedelijke ontwikkelingsgebied van Nederland. Aangezien de herbestemming van industrieel erfgoed in combinatie met leegstand steeds vaker voorkomt blijft ook Eindhoven hierin niet achter.
Om een beeld te krijgen van het gebied en haar huidige ontwikkelingen zijn we begonnen de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Er is gekeken naar de belanghebbende partijen en de projecten welke al gerealiseerd zijn en in de toekomst nog gerealiseerd gaan worden. Om een gevoel te ontwikkelen bij de betekenis van het gebied is er onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het terrein. De toonaangevende bebouwing waaruit het gebied bestaat is in kaart gebracht, maar er is ook gekeken naar wat het gebied heeft betekend voor Eindhoven en haar inwoners. Vervolgens is gekeken wat er in de toekomst nog met het gebied te gebeuren staat. Het stedenbouwkundig ontwerp is nader onderzocht om vanuit hier concreter naar een deelgebied binnen het terrein te gaan kijken. Het deelgebied welke het meeste kritiek vanuit de publieke opinie ontving trok hierbij vanzelfsprekend onze aandacht. Voor dit deelgebied genaamd ‘de Driehoek’ zijn we een nieuw stedenbouwkundig plan op gaan stellen. Vanuit dit plan werd een nieuwe ontwerpopgave geformuleerd om concreter vorm te geven aan de visie van het gebied.
De relatie van het ontwerp met het stedenbouwkundig plan zal nader worden toegelicht. Hoe het ontwerp is gepositioneerd binnen dit gebied en wat voor positieve bijdrage deze aan de stedelijke structuur zal hebben komt hierbij aan bod. Er is ingespeeld op het recreatieve aspect in relatie tot manier waarop ‘de Driehoek’ beleefd zal worden. De onderlinge verbinding van verschillende functies zal intern een belangrijk doel dienen. Hoe deze verbinding zich naar het gebied toe manifesteert zal hierin worden meegenomen.
Door de omvang van het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp zal zowel de bouwfysische als constructieve verantwoording slechts beknopt gebeuren. Gezien onze huidige kennis wat betreft de bouwfysische en constructieve aspecten zijn wij niet ervaren genoeg om een gebouw van deze schaal volledig te verantwoorden. Voor de bouwfysica is globaal bepaald wat voor het architectonisch ontwerp de best toepasbare technieken zijn. Voor de constructie is een globaal ontwerp opgesteld aan de hand van vuistregels.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwkunde-Tilburg
PartnersAvans Hogeschool
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk