De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herbestemmen Casino bioscoop Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herbestemmen Casino bioscoop Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Reigerstraat 24, het pand waarin de voormalige Casinobioscoop van 1932 tot 2008 zijn
films aan het Bredase publiek vertoonde, heeft door de aanwezigheid van concrete delen
van het 14e-eeuwse woonpaleis van de Heren van Breda een parel van een perceel, in het
centrum van de stad. Gedurende de vorige eeuwen ging het complex gaandeweg steeds
meer in de veranderende bebouwing op. Na jarenlange leegstand en verval, lijkt het erop
dat de oude Casino-bioscoop in de Reigerstraat weer een bestemming krijgt. Middels
een herbestemming van de oude Casino bioscoop te Breda, moet een stukje identiteit
teruggegeven worden aan de stad Breda en haar datgene kan bieden wat het mist.
De onderzoeksopzet ten behoeve van het project is parallel gegaan aan enkele vooraf
gestelde deelvragen. Hierbij begon deze afstudeeropdracht met een vooronderzoek
naar het karakter en de geschiedenis van het pand aan de Reigerstraat. Dit werd
gevolgd door een onderzoek naar de huidige situatie en visie van de gemeente
Breda met aansluitend een analyse voor de nieuwe functie keuzebepaling. Na deze
keuze heeft een lang ontwerpproces plaatsgevonden waarin verschillende varianten
zijn gemaakt, waar uiteindelijk een schetsontwerp uit is ontstaan. Dit schetsontwerp
gaf de basis voor het uiteindelijk door ons uitgewerkte definitief ontwerp.
Uit historisch onderzoek is gebleken dat in 1932 het huidige pand is gerealiseerd na
volledige sloop van het toenmalige Hof van Holland. Bouwkundige elementen van het
14e-eeuwse woonpaleis bleven altijd intact, zo ook de circa tien meter hoge muur van
middeleeuwse kloostermoppen achter de counter in de foyer van de Casino bioscoop. Het
gaat hierom de westelijke buitenmuur van de oude ridderzaal, die door de vooroorlogse
bioscoopbouwers blijkbaar als tussenmuur is gebruikt. (Weide 2010) Ook beschikt
het pand over een kelder waar de archeologische verwachting erg hoog is. Het oude
bioscooppand lijkt een goede stedenbouwkundige opzet te hebben om de visie van de
gemeente en haar plannen te helpen versterken, daar waar de Catharinastraat/Reigerstraat
de verbindende schakel gaat vormen tussen het kernwinkelgebied en Via Breda.
Met name op gebied van levendigheid, verblijfskwaliteit en ruimtelijke kwaliteit moet
veel verbetering worden ondergaan en de opkomst van groene (woon)hoven in
het dwaalmilieu waar de Reigerstraat onder andere deel van uitmaakt, moet worden
gestimuleerd. Het dwaalmilieu in Breda is een alternatief gebied dat zich onderscheidt
in verrassing, verlokking, rust en historische context. Het brengt extra stevigheid met
zich mee, omdat er eerder eigenzinnige plannen voor gemaakt zijn en het publiek
deze sector specifiek opzoekt. Met name de voorgevel aan de Reigerstraat toont zich
hiervoor potentieel. Gelegen in een druk bezochte straat doordat hier de verbinding
ligt tussen de Grote markt, de Havermarkt en het park. Naast de voorgevel heeft
het pand nog twee andere gevels die nieuwe mogelijkheden bieden voor de nieuwe
bestemming. De gemeente stuurt aan op het creëren van semi openbare hoven in de
binnenstad, waarmee in het geval van het oude bioscooppand nieuwe verbindingen
kunnen ontstaan tussen de omliggende straten. Naast het volgen van de visie van
de gemeente is uiteindelijk een goed onderbouwd concept tot stand gekomen door
rekening te houden met trends en wensen en gedrag van bezoekers en bewoners.
De rijke geschiedenis van de stad, die hand in hand gaat met de moderne, bourgondische
levensstijl van de Bredanaar, heeft geleid tot de keuze voor een café-restaurant, gezien
de continue aanwezige vraag naar deze functie, waarbij succes bijna gegarandeerd is.
De sfeer en het rijkelijke horeca aanbod onder Brabantse gezelligheid en bovendien het
bourgondisch karakter trekt publiek naar Breda. Tevens hecht men tegenwoordig veel
waarde aan lokaal geproduceerde producten en in een bourgondische stad als Breda zal
het van grote waarde zijn door gebruik te maken van dit concept, middels urban farming.
Urban farming zal plaatsvinden in het café en in grotere mate in het hostel. Het toerisme in
Breda neemt toe en steeds vaker is bij een bezoek aan Breda een overnachting gemoeid,
echter heeft Breda momenteel weinig tot geen middenklasse hotels in het centrum van
de stad. Naast de vraag naar gezonde producten uit de omgeving hecht men veel waarde
aan het lichaam in de vorm van sport en ontspanning, waarop besloten is een wellness
te ontwerpen. Deze streeft gezondheid na en heeft raakvlakken met de trends van
tegenwoordig. Uiteindelijk is dus gekozen voor een ontwerp met een café restaurant, een
hostel en een wellness. Deze functies worden allen voorzien van een gezamenlijke daktuin.
De ontwerpfase is gestart met de keuze te maken welke delen gesloopt dienen te
worden en de conclusie hieruit is dat voornamelijk vanwege de historische waarde, het
voorpand aan de Reigerstraat behouden blijft als zijnde café restaurant. De 14e-eeuwse
ridderzaalmuur en kelder worden opgenomen in het toekomstige ontwerp, omdat
integratie hiervan een unieke kans biedt om een stukje historie terug te geven. De
historische waarden van het pand blijven behouden maar zullen toch iets vernieuwends
en innovatief brengen aan het centrum van Breda. Als gevolg van de trend in lokale
productie, beschikt het café restaurant over een lichtbak waar urban farming in
plaatsvindt, die zich ook in grotere mate voordoet in het hostel. Het hostel en het
café restaurant, zijn dusdanig gesitueerd dat deze een knooppunt vormen van zichten
looplijnen. Ook zullen deze met elkaar verbonden worden middels een openbare
groene omgeving in de vorm van een tuin die fungeert als hofje. Deze tuin ligt één
verdiepingslaag hoog en verbergt hierdoor de derde functie onder zich, namelijk de
wellness. Alle nieuwe functies zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden en
er vindt interactie plaats. De wellness heeft haar entree op de begane grond en zal
verder haar weg zoeken in de kelder. Het voornaamste verschil van de functies zit in
de privacy, dat middels unieke lichtinval verzorgd wordt. Het café en hostel brengen
veel levendigheid teweeg met tevens een drukke, maar goed begaanbare connectie
tussen beide. Twee paden tussen het café en hostel, in de vorm van aangelegde tuin,
vormen een haak die beide functies met elkaar verbindt, maar bovendien ruimte
creëert aan de binnenzijde van deze haak. Deze open ruimte neemt automatisch
vormen aan als zijnde hofje. De gecreëerde open ruimte is in haar ligging gunstig
en volmaakt, de vervlechting van twee functies en een plek van ontmoeting. Uniek
en besloten, is daar de wellness in de drukke levendige binnenstad van Breda.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwkunde-Den Bosch
PartnersAvans Hogeschool
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk