De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transformatie "oude ambachtsschool"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transformatie "oude ambachtsschool"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op dit moment staan er in Nederland een grote hoeveelheid panden leeg, deze lijken
rijp voor de sloop. JB bood Pieters Bouwtechniek aan om de mogelijkheden te
onderzoeken om de "Oude Ambachtsschool" te Zwolle te transformeren naar een
andere gebruiksfunctie en het gebouw extra vierkante meters te geven in de vorm
van nieuwe verdiepingen(optoppen).
Voor u ligt het verslag van het onderzoek. In deze verslaglegging is het volgende
onderzoek beschreven:
• Gebouwanalyse;
• Functievergelijking;
• Wat is optoppen;
• Overige eisen aan hoofdonderzoek;
• Gewichtsberekening;
• Toetsing bestaande hoofddraagconstructie;
• Berekening optopconstructie;
• Berekening begane grondvloer;
• Brandwerende bekleding.
Uit de gebouwanalyse komt naar voren dat het gebouw al een lange geschiedenis
heeft gehad van verschillende gebruikers. De gehele hoofddraagconstructie heeft
een visuele inspectie ondergaan. De hoofddraagconstructie bestaat uit een betonnen
skelet, de huidige kwaliteit van de gebruikte materialen zien er goed uit en het
betonnen skelet is getoetst op druksterkte en voldoet aan de huidige eisen.
Uit de functievergelijking komt naar voren dat voor de begane grond het beste een
winkelfunctie toegepast kan worden en voor de verdiepingen een kantoorfunctie als
beste naar voren komt. Dit is bepaald door te kijken naar de belastingen die elke
gebruiksfunctie nodig heeft en welke belasting de bestaande vloer kan dragen. Ook
is er een financiële vergelijking gemaakt met verschillende gebruiksfuncties.
Uit het hoofdstuk over optoppen komt naar voren dat een staalskelet de beste
bouwmethode is. Dit o.a. vanwege het lichte gewicht hiervan, de flexibiliteit tijdens de
gebruiksfase en de grote overspanningen die hiermee gehaald kunnen worden.
In het hoofdstuk overige eisen aan het onderzoek staan verdere eisen die nodig zijn
voor het uitwerken van het onderzoek.
Uit de toetsing van de bestaande hoofdraagconstructie met de gewichten die zijn
bepaalt in de gewichtberekening blijkt dat de "Oude Ambachtsschool" kan worden
opgetopt met één verdieping. Ook is het mogelijk om de begane grondvloer te
versterken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
PartnersPieters Bouwtechniek, Zwolle
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk