De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lean bij Bouwbedrijf van Montfort

Samen werken, samen bouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lean bij Bouwbedrijf van Montfort

Samen werken, samen bouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wegens dalende omzetcijfers tijdens de eurocrisis werd Bouwbedrijf van Montfort zich ervan bewust
dat er iets moest gebeuren om de onderneming gezond te houden. Een veel gekozen methode voor
het verhogen van de efficiëntie van het bedrijfsproces en bovendien een steeds meer gebruikte
methodiek in de bouwsector, is het Lean-bouwen. De basisprincipes van Lean, het verhogen van
klantwaarde middels het reduceren van verspilling, evenals het continu verbeteren van het eigen
proces, zijn hiervoor de aanleiding geweest. Doelstelling van het onderzoek is het herleiden van
verspilling in het uitvoeringsproces en deze vervolgens reduceren met behulp van een daarvoor
geschikte Lean tool. Hieruit is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ’Hoe kan Lean bijdragen aan
het optimaliseren van het uitvoeringsproces bij Bouwbedrijf van Montfort?’
Aan de hand van deze onderzoeksvraag is er een literatuurstudie uitgevoerd naar de Lean filosofie,
waarbij de Lean theorie is vergeleken met de toepassing ervan bij bouwbedrijf van Montfort. Uit de
literatuurstudie blijkt dat Lean gericht is op het sturen van klantwaarde doormiddel van het reduceren
van verspilling, alsmede het verhogen van de motivatie van het personeel. Wanneer deze twee pijlers
in optimale balans zijn, spreekt men van flow in het proces.
De structuur van het onderzoek is opgedeeld in drie fases; current state, dream state en future state,
deze fases houden in:
- In de current state wordt de huidige situatie van bouwbedrijf van Montfort toegelicht.
- In de dream state wordt het ideale beeld van de prefecte Lean implementatie binnen
bouwbedrijf van Montfort voorgesteld.
- In de future state wordt de eerste stap gemaakt naar de perfecte dream state van Bouwbedrijf
van Montfort.
Om de huidige situatie (current state) in beeld te brengen is gekeken naar de geschiedenis, werkwijze,
bedrijfsproces en bedrijfsvisie op Lean. Vervolgens is er een praktijkonderzoek uitgevoerd om
verspillingen in het uitvoeringsproces in kaart te brengen. Vervolgens zijn de kernoorzaken vastgesteld
en is een geschikte Lean tool gekozen om toe te passen in het uitvoeringsproces. De belangrijkste
oorzaken van verspilling in het uitvoeringsproces is het verspreiden van verkeerde communicatie en
informatie onder deelnemers aan het project de Landhof. Uit de dream state is naar voren gekomen
dat in de toekomst projecten geleid worden door een gestructureerd gestandaardiseerd proces,
waarin alle stappen van het project in een virtual reality wereld worden gemaakt waardoor fouten
uitgesloten worden. Het combineren van de problemen uit de current state met de ideale situatie uit
de dream state leidt tot het toepassen van de Lean toosl 5S en visueel management.
Het praktijkonderzoek is uitgevoerd op project Landhof in Eindhoven. Het eerste deel van het project
is uitgevoerd zoals de werkvoorbereiding de informatie heeft aangeleverd. Vijf woningen zijn echter
uitgevoerd met behulp van twee geïntroduceerde tools, 5s en visueel management. De praktische
toepassing van deze tools uitte zich in de vorm van landkaarten (informatieborden) in de woning. Op
deze landkaarten is alle informatie van de afbouwfase van de woning af te lezen. De denkwijze van het
onderzoeksteam luidde: ”Waar kan de informatie over de betreffende woning beter geplaatst worden
dan in de woning zelf?”. Het praktijkonderzoek heeft de dialoog over Lean bij de werknemers geopend,
maar heeft geen aantoonbare grote verspillingen uit het proces gehaald. Mocht er een toekomst zijn
voor de gekozen manier van communicatie, dan zal deze vanaf start project moeten worden toegepast
om deze volledig in de werkwijze van het personeel in te brengen. Het praktijkonderzoek heeft zich
beperkt tot het toepassen van 5s en visueel management op project Landhof, maar zal in de toekomst
een bredere toepassing in het bedrijf krijgen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde-Tilburg
PartnersAvans Hogeschool
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk