De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een warm welkom aan nieuwe Ossenaren

Onderzoek naar de behoeften van statushouders, woonachtig in gemeente Oss, om te integreren in Nederland naast het aanbod van bestaande hulpverlening en ondersteuning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een warm welkom aan nieuwe Ossenaren

Onderzoek naar de behoeften van statushouders, woonachtig in gemeente Oss, om te integreren in Nederland naast het aanbod van bestaande hulpverlening en ondersteuning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De meningen onder de Osse bevolking zijn verdeeld. Sommige Ossenaren verwelkomen de ‘nieuwe’ Ossenaren met open armen, anderen reageren agressief en protesteren. Stichting Oss Verwelkomt Vluchtelingen wil geen polarisatie. “Wij willen een mooier, liever en gastvrijer Oss. Wij willen dat mensen die geen alternatief hebben bij ons en mét ons aan een nieuw bestaan kunnen bouwen. Dat zijn onze doelen en daar willen we wat voor doen” (OVV, 2016).
Stichting Oss Verwelkomt Vluchtelingen (OVV) wil de behoeften van statushouders woonachtig in gemeente Oss in beeld brengen. Deze behoeften zijn momenteel namelijk onvoldoende in beeld. Hierbij gaat het om behoeften die statushouders hebben om te integreren in Nederland. Stichting Oss Verwelkomt Vluchtelingen richt zich met name op behoeften omtrent: sociaal functioneren, zingeving, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. OVV noemt deze statushouders ‘nieuwe Ossenaren’. Het streven van Stichting Oss Verwelkomt Vluchtelingen is om deze nieuwe Ossenaren een warm welkom te bieden. Dit wil OVV doen door op een correcte manier op behoeften van statushouder(s) te anticiperen. Dit anticiperen doen zij door middel van het ontwerpen, uitvoeren en aanbieden van diverse projecten die aansluiten bij deze behoeften. Het streven hierbij is om het welzijn en de integratie van statushouders te vergroten. “Alleen als burgers en vluchtelingen met elkaar omgaan, elkaar leren kennen en samen de schouders eronder zetten kan integratie slagen. Integratie verdraagt geen uitstel en je kunt het niet alleen. Om te integreren moet je welkom zijn. Integratie is mensenwerk” (OVV, 2016).
Naar aanleiding van dit ideaal is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Welke behoefte(n) om zich te kunnen integreren in Nederland hebben statushouders, woonachtig in gemeente Oss sinds 2016, ouder dan achttien jaar, naast het aanbod van bestaande hulpverlening en ondersteuning? Het doel van het onderzoek ‘Een warm welkom aan nieuwe Ossenaren’ is het inventariseren van deze diverse behoeften. Met behulp van de ‘Behoeftepiramide van Maslow’ en de thema’s: ‘zelfontplooiing’, ‘erkenning’, ‘waardering’ en ‘sociaal netwerk’ zullen deze behoeften worden verzameld door de onderzoeker.
Om een antwoord te kunnen vormen op de onderzoeksvraag is er een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Met behulp van face-to-face enquêtes zijn de behoeften van achttien statushouders woonachtig in gemeente Oss, ouder dan achttien jaar in beeld gebracht. Hierbij zijn zowel mannen als vrouwen gesproken van diverse leeftijden. De respondenten hebben diverse opleidingsachtergronden, etniciteiten en komen uit verschillende gezinsformaties.
Uit het zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoek ‘Een warm welkom aan nieuwe Ossenaren’ is gebleken dat de respondenten diverse behoeften hebben met betrekking tot het integreren in Nederland. Zo is uit de resultaten gebleken dat nieuwe Ossenaren behoefte hebben aan het correct leren lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal. Ook is uit de resultaten gebleken dat de nieuwe Ossenaren behoefte hebben aan een steunend netwerk. De behoeften tot het ontvangen van ondersteuning bij negativiteit naar vluchtelingen lopen uiteen. Enkele respondenten hebben behoefte aan ondersteuning met betrekking tot deze negativiteit terwijl het merendeel van de respondenten deze ondersteuning afwijst.
De aanbevelingen voort gekomen uit de conclusies stimuleren OVV voornamelijk om de koers te blijven varen die zij nu bevaren. Hierbij worden er aanbevelingen gedaan die inzetten op de behoefte tot het leren van de Nederlandse taal, participeren op de arbeidsmarkt en het ontmoeten van nieuwe mensen. De aanbevelingen en een samenvatting van het onderzoek zijn samengevoegd als adviesrapport. Dit adviesrapport is het beroepsproduct dat voort komt uit het onderzoek ‘Een warm welkom aan nieuwe Ossenaren’. Het adviesrapport zal worden gebruikt bij het vormen van een nieuw beleidsplan door OVV. Bovendien heeft het adviesrapport het ideaal de vrijwilligers van OVV te inspireren tot het ontwerpen van nieuwe projecten. Deze eventuele projecten hebben het meeste draagvlak wanneer deze inspelen op de behoeften van de statushouders woonachtig in gemeente Oss sinds 2016, ouder dan achttien jaar.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerStichting Oss verwelkomt vluchtelingen
Datum2017-06-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk