De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op welke manier kan Verhoeven en Leenders een wapeningsmodel opzetten in revit.

3 dimensionaal wapenen, het kan!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op welke manier kan Verhoeven en Leenders een wapeningsmodel opzetten in revit.

3 dimensionaal wapenen, het kan!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders is een constructiebureau welke veelal participeert als
hoofdconstructeur in zowel bouwkundige als civiele projecten. In 2007 is Verhoeven en Leenders begonnen
met het gebruik van het constructieve aspect van bim. In de daarop volgende jaren is het streven van
Verhoeven en Leenders geweest om alle projecten uit te voeren in de bim werkmethodiek. De bim
werkmethodiek schrijft voor dat alle informatie, welke verwerkt wordt in de eindproducten, gedestilleerd zijn
uit het model.
In de huidige werkmethodiek van Verhoeven en Leenders worden de wapeningstekeningen gecreëerd door
twee dimensionale informatie te verwerken in de wapeningstekeningen. Hierdoor verliest de tekening haar
intelligentie. In 2013 is er door Verhoeven en Leenders een onderzoek gestart om de benodigde
wapeningsinformatie op de tekening te destilleren uit het model. Dit resulteerde in een inefficiënt en
kwalitatief ontoereikend resultaat, waardoor werd besloten dit niet verder door te voeren.
Verhoeven en Leenders modelleert in de softwarepakketten tekla en revit. In 2016 is er door Verhoeven en
Leenders een onderzoek gestart naar het drie dimensionaal modelleren van wapening in tekla. Het resultaat
was dusdanig positief dat Verhoeven en Leenders heeft besloten om projecten, welke in tekla gemodelleerd
worden, drie dimensionaal te wapenen. Mede door de geruchten dat Autodesk het drie dimensionaal
wapeningsproces in revit een flinke update heeft gegeven, en de resultaten uit het onderzoek in tekla heeft
Verhoeven en Leenders besloten, om een nieuw onderzoek op te starten naar het drie dimensionaal wapenen
in revit.
Het doel van het onderzoek is om een methodiek te ontwikkelen waarmee een correct wapeningsmodel
opgesteld kan worden, waaruit in eerste instantie kwalitatief goede traditionele wapeningstekeningen uit
gedestilleerd kunnen worden. Doordat er een wapeningsmodel voor handen is, stelt het de gebruiker in staat
om de benodigde wapeningsinformatie op een andere manier duidelijk te maken aan de betrokken partijen.
Verhoeven en Leenders wil graag dat er ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de
wapeningsinformatie weer te geven. Om dit doel te bereiken zal er antwoord gegeven moeten worden op de
onderzoekshoofdvraag: Op welke manier kan Verhoeven en Leenders een wapeningsmodel opzetten waaruit
zowel traditionele informatiedragers als mogelijke nieuwe informatiedragers gedestilleerd kunnen worden,
welke voldoen aan de eisen welke gesteld worden door de NEN 3870?
Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende onderdelen cruciaal zijn om gegrond te kunnen concluderen, of
revit geschikt is om drie dimensionaal te wapenen:
1. Het opstellen van randvoorwaarde waaraan een wapeningstekening moet voldoen:
Door middel van het gebruik van onderbouwde bronnen en het oog van Verhoeven en Leenders zijn de
randvoorwaarde van een kwalitatieve wapeningstekening geformuleerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid
om een toetsing te verrichten op de gedestilleerde wapeningstekeningen.
2. Het testen van de mogelijkheden binnen revit:
Omdat het driedimensionaal wapeningsproces in revit nog in ontwikkeling is, zijn er vrijwel geen instanties
welke projectmatig drie dimensionale wapening modelleren in native revit. Er zijn verschillende tutorial’s
van leveranciers welke insinueren dat het drie dimensionaal wapeningsproces naar behoren functioneert.
Door middel van een trial en error proces is er gekeken of deze insinuaties kloppen en of revit inderdaad
kan voldoen aan de randvoorwaarde van een wapeningstekening.
3. Het uitvoeren van een proof of concept:
Om de resultaten uit bovenstaand punt te bekrachtigen is het noodzakelijk om de resultaten te verwerken
in een proof of concept. Gelijktijdig met het proof of concept is er een modelleerrichtlijn opgesteld. In deze
modelleerrichtlijn wordt stapsgewijs beschreven welke acties uitgevoerd moeten worden, om tot een
correct wapeningsmodel te komen en daaruit de noodzakelijke informatiedragers te destilleren.
Om de modelleerrichtlijn te testen is deze door een constructief modelleur van Verhoeven en Leenders in een
bouwkundig project gebruikt. De ervaring van de modelleur is dat het modelleren van wapening in revit
mogelijk is. Deze conclusie wordt voorzichtig getrokken, omdat er nog wel enkele inefficiënte handelingen in
de modelleeromgeving van revit zitten. Daarentegen is het gehele wapeningsproces wel in ontwikkeling. Het
weergeven van de wapening op een tekening is tot op heden vrijwel onmogelijk. Er zijn te veel inefficiënte
handelingen en de werkomgeving is dusdanig traag dat er een onwerkbare omgeving ontstaat.
De geruchten gaan dat verschillende partijen opzoek zijn om het huidige wapeningsproces aan te passen. Door
dit onderzoek heeft Verhoeven en Leenders een leidende positie in dit werkproces. Door drie dimensionaal te
wapenen in revit en de recente ontwikkelingen op de voet te blijven volgen, zal Verhoeven en Leenders deze
positie kunnen behouden. Ook door open te zijn in hun werkmethodiek, kan Verhoeven en Leenders een
trendsetter zijn en collega-bedrijven overtuigen van de noodzaak.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnersAvans Hogeschool
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk