De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vertrouwen door verbinding

De samenwerkingsrelatie tussen ouders en pleegzorgwerkers vanuit een contextueel perspectief

Open access

Rechten:

Vertrouwen door verbinding

De samenwerkingsrelatie tussen ouders en pleegzorgwerkers vanuit een contextueel perspectief

Open access

Rechten:

Samenvatting

Recente studies hebben aangetoond dat wanneer biologische ouders betrokken blijven wanneer hun kind binnen pleegzorg woont, dit een positief effect heeft op de ontwikkeling van hun kind. Uit deze onderzoeken blijkt echter ook hoe moeilijk het is deze ouders te betrekken binnen het hulpverleningsproces en een samenwerkingsrelatie met hen aan te gaan. Dit onderzoek heeft zich daarom gericht op de helpende en belemmerende factoren die biologische ouders ervaren bij het aangaan van een constructieve relatie met pleegzorgwerkers en hoe deze factoren contextueel geïnterpreteerd kunnen worden. Ondanks de moeilijke doelgroep hebben elf biologische ouders aan de interviews deelgenomen. Uit deze interviews bleek onder andere dat ouders zich nog steeds loyaal voelen ten opzichte van hun kind, maar zich ongehoord en minderwaardig voelen ten opzichte van de pleegzorgwerker. Het verleden en persoonlijkheidsproblemen van ouders zijn hierin van invloed op de relatie hulpverleners. Voor hen is het helpend dat zij tijd krijgen voor hun eigen proces maar ook om vertrouwen op te bouwen in de de samenwerkingsrelatie met de pleegzorgwerker. De verkregen resultaten vanuit de interviews met ouders werden vervolgens voorgelegd aan een focusgroep van vier pleegzorgwerkers. Uit dit focusgroepgesprek bleek dat de hoge caseload belemmerend is in de beschikbaarheid van de pleegzorgwerker naar ouders, wat zij ervaren als een tegenstrijdige boodschap naar ouders toe. Ook voelen pleegzorgwerkers zich handelingsverlegen in het toepassen van contextuele vaardigheden. Om de betrokkenheid met biologische ouders te stimuleren stelt dit onderzoek voor dat pleegzorgwerkers een dialoog aangaan met de ouders onmiddellijk nadat hun kind in pleegzorg komt. Deze dialoog moet niet tijdgebonden zijn en de caseload van de werker moet hiervoor voldoende ruimte bieden. Ten slotte zou kennis over de contextuele theorie helpend kunnen zijn voor pleegzorgwerkers binnen de samenwerkingsrelatie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
Datum2022-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk