De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vrijwilligers: Het optimaal begeleiden en inzetten van hun gaven

Onderzoek naar wat vrijwilligers nodig hebben in het contact met vluchtelingengezinnen en wat stichting Gave hierin voor hen kan betekenen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vrijwilligers: Het optimaal begeleiden en inzetten van hun gaven

Onderzoek naar wat vrijwilligers nodig hebben in het contact met vluchtelingengezinnen en wat stichting Gave hierin voor hen kan betekenen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Medewerkers van Gave hebben aangegeven dat zij geen helder zicht hebben op wat de vrijwilliger nodig heeft voor de begeleiding van een vluchtelinggezin waaraan hij gekoppeld wordt.
Hoofdvraag: Op welke wijze kan Gave een vrijwilliger die door hen aan een vluchtelinggezin is gekoppeld begeleiden in het contact met een vluchtelingengezin? Naar aanleiding van deze vraag hebben wij onderzoek gedaan naar het contact tussen vrijwilligers en stichting Gave, en naar het contact tussen de vrijwilliger en het vluchtelingengezin.
Algemeen viel op uit de interviews dat er momenteel geen begeleiding plaatsvindt aan vrijwilligers die werken met vluchtelingengezinnen, ook is er nog geen beleid hierover. Vrijwilligers gaven juist aan wél behoefte te hebben aan begeleiding en de algemene tendens was dat zij bereid zijn om hier tijd voor vrij te maken. De reden hiervan is dat men in het werken met deze doelgroep specifieke culturele- en praktische kennis nodig heeft. Ook een stukje waardering, persoonlijke begeleiding en duidelijkheid vanuit Gave zou op prijs worden gesteld. Uit onderzoek naar soortgelijke vrijwilligersorganisaties, alsmede uit literatuuronderzoek, kwam naar voren dat de begeleiding aan vrijwilligers van essentieel belang is en dat er bruikbare methodieken bestaan om deze begeleiding te optimaliseren.
Op basis van de resultaten en conclusies kan worden gesteld dat het begeleiden van vrijwilligers hoog op de agenda van Gave moet komen te staan en er een aantal significante aanpassingen nodig zijn. Wij onderstrepen het belang van het methodisch werven, selecteren en toerusten van vrijwilligers. Het realiseren van goede werkvoorwaarden, taakgerichte ondersteuning, persoonsgerichte ondersteuning, introductie in het werk en scholing zijn de speerpunten in onze aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk