De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoor je mij?

Een kwalitatief onderzoek naar de meerzijdige partijdigheid van crisiswerkers in de jeugdzorg

Open access

Rechten:

Hoor je mij?

Een kwalitatief onderzoek naar de meerzijdige partijdigheid van crisiswerkers in de jeugdzorg

Open access

Rechten:

Samenvatting

In de praktijk blijken hulpverleners regelmatig last te hebben van handelingsverlegenheid bij complexe scheidingen. Zij vinden het een ingewikkeld proces om uit de strijd van ouders te blijven. Volgens de Hongaars - Amerikaanse psychiater Boszormenyi-Nagy is meerzijdige partijdigheid de “belangrijkste therapeutische houding en methode” van contextuele therapie. Vanuit de literatuur wordt het duidelijk dat het bij meerzijdige partijdigheid gaat over beurtelings partij kiezen met als doel het vergroten van een oprechte dialoog. Om meer inzicht te krijgen in de meerzijdige partijdigheid van crisiswerkers binnen Jeugdhulp Friesland is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Op welke manier wordt de meerzijdige partijdigheid van crisiswerkers zichtbaar in hulpverleningsgesprekken met ouders die te maken hebben met een complexe scheiding? Om antwoord te geven op deze vraag is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in het crisisteam van Jeugdhulp Friesland. Door middel van interviews met zeven crisiswerkers uit het crisisteam is onderzocht welke kennis er binnen het crisisteam ligt ten aanzien van meerzijdige partijdigheid. Daarnaast is er middels beeldopnames van hulpverleningsgesprekken onderzocht op welke manier crisiswerkers meerzijdig partijdig in gesprek zijn met ouders in een complexe scheiding. Uit het onderzoek is gebleken dat crisiswerkers het begrip meerzijdige partijdigheid kennen echter wordt het begrip niet eenduidig gedefinieerd. Crisiswerkers hanteren elementen van meerzijdige partijdigheid echter is het duidelijk geworden dat er verschillen zitten in de kennis over- en het gebruik van meerzijdige partijdigheid. De onderzoeker beveelt aan om een training te ontwikkelen gericht op kennisvergroting van meerzijdige partijdigheid met aanvullend ruimte in de organisatie voor zelfreflectie en ontwikkeling.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
PartnerJeugdhulp Friesland
Datum2022-06-17
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk