De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgen om kwaliteit

Een onderzoek naar kwaliteitszorg in het basisonderwijs op meso- en microniveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgen om kwaliteit

Een onderzoek naar kwaliteitszorg in het basisonderwijs op meso- en microniveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoeksvraag
‘Hoe kan het management van een basisschool proactief voordeel halen uit een screening van de onderwijsinspectie, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?’

Literatuuronderzoek
Er komen verschillende visies en theorieën aan bod over wat kwaliteit is, wat de kwaliteit van het basisonderwijs kenmerkt en wat kwaliteitszorg betekent. Ook kijk ik naar de onderwijsinspectie en geef ik vanuit haar toezichtkader aandacht aan de punten waar zij in haar screening op let. Daarna zoom ik in op het klassenniveau om vanuit de literatuur te onderzoeken wat de kwaliteit van een goede leerkracht is.

Praktijkonderzoek
Ik heb met een aantal basisschooldirecteuren, een inspecteur en een ontwikkelaar van een systeem voor kwaliteitszorg om tafel gezeten om zo de literatuur te vergelijken met de praktijk. Wat op papier staat, blijkt in de praktijk nog wel eens voor moeilijkheden te zorgen. Daarnaast komen in die interviews ook de taken en competenties van de directeur op het gebied van kwaliteitszorg aan bod. Ik eindig met een instrument om de kwaliteit van leerkrachten te kunnen beoordelen, wat ik heb gemaakt aan de hand van een aantal interviews met leerkrachten over de kwaliteit van de leerkracht.

Conclusie
Als belangrijkste conclusie van mijn onderzoek kan ik stellen dat de proactieve houding van het management van het basisonderwijs, zowel naar het team als naar de onderwijsinspectie, de kwaliteit van de school bepaalt. Hierin is het van belang dat de school haar verantwoordelijkheid neemt, zodat zij zelf leidend is en zelf het werk doet, in plaats van de onderwijsinspectie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk