De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vroeger geeft vandaag de toekomst kleur

Onderzoek naar de invloed van de geschiedenis op de zelfwaardering en etnische identiteit van meisjes in de leeftijd van 10-14 jaar in Roodewal, Zuid-Afrika

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vroeger geeft vandaag de toekomst kleur

Onderzoek naar de invloed van de geschiedenis op de zelfwaardering en etnische identiteit van meisjes in de leeftijd van 10-14 jaar in Roodewal, Zuid-Afrika

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeerverslag betreft onderzoek naar de invloed van de geschiedenis op de zelfwaardering en etnische identiteit van meisjes in de leeftijd van 10-14 jaar in Roodewal, Zuid-Afrika. In het kader van ons onderzoek was het van belang een duidelijke opbouw te hanteren. Dit hebben wij gedaan door ons ten eerste te richten op de
geschiedenis van Zuid-Afrika en de wijk Roodewal. Vervolgens zullen we kijken hoe deze geschiedenis invloed heeft op de hedendaagse omstandigheden,maar ook op de psychosociale ontwikkeling, gelet op zelfwaardering
en etnische identiteit van de doelgroep. Naar aanleiding van deze informatie worden er aanbevelingen gedaan aan het Nehemia Project welke een programma wil starten voor de meisjes in de achterstandswijk Roodewal.
De vraagstelling van dit onderzoek is:
Welke invloed heeft de geschiedenisen hedendaagse leefomgeving van de meisjes op de psychosociale ontwikkeling gelet op zelfbeeld en etnische identiteit en wat hebben zij nodig van de social workers om eventuele negatieve gevolgen te reduceren?
Deze vraagstelling is opgedeeld in vijf deelvragen. Deze luiden als volgt:
1. Hoe ziet de geschiedenis er uit van de wijk Roodewal, Worcester, Zuid- Afrika?
2. Wat is de invloed van deze geschiedenis op het hedendaagse leven?
3. Hoe beïnvloedt dit de psychosociale ontwikkeling gelet op het zelfbeeld van de meisjes?
4. Hoe beïnvloedt dit de psychosociale ontwikkeling gelet op de etnische identiteit van de meisjes?
5. Hoe kunnen de social workers van het Nehemia project deze (negatieve) gevolgen reduceren?
Door middel van literatuuronderzoek, waarbij de theoretische kennis op de genoemde gebieden wordt onderzocht, en het praktijkonderzoek, waarbij de beleving van de zelfwaardering en etnische identiteit door middel van het afnemen van enquêtes in kaart wordt gebracht, is een bijdrage geleverd aan de professionalisering van het Nehemia Project.
Opvallend is dat er overeenkomsten zijn tussen het literatuuronderzoek en het raktijkonderzoek rondom de invloed van de geschiedenis op het hedendaagse leven. Deze overeenkomsten zijn bijvoorbeeld stigmatisering, het gebrek aan rolmodellen, het hoge drugs- en alcoholgebruik en het aantal tienerzwangerschappen.
Een andere overeenkomst is dat uit beide onderzoeksmethoden het belang blijkt van de betrokkenheid van ouders. De huidige omstandigheden veroorzaken bijvoorbeeld een groot percentage van vaderloze gezinnen.
Een verschil tussen beide onderzoeksresultaten is het gegeven dat de uiteengezette literatuur aangeeft dat de huidige leefomstandigheden negatieve gevolgen met zich mee zouden brengen met betrekking tot de zelfwaardering van de doelgroep. Vanuit het praktijkonderzoek blijken de meisjes over het algemeen bekeken
echter een positieve zelfwaardering te bezitten.
Het Nehemia Project kan de start van het project ‘ECO girls’ optimaliseren door op basis van de verzamelde kennis een project te starten. Dit is één van de belangrijkste aanbevelingen die wordt gedaan. De andere aanbevelingen zullen in deelvraag vijf nader toegelicht worden. Deze hebben te maken met onder andere de relatie, het creëren van rolmodellen en bewustwording van etnische identiteit. Wanneer ook deze worden opgevolgd zal de professionaliteit van het Nehemia Project toenemen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk