De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet voor de cliënt, maar met de cliënt

Onderzoek naar het toepassen van de methode gedeelde besluitvorming in de Welzijns-en Gezondheidzorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Niet voor de cliënt, maar met de cliënt

Onderzoek naar het toepassen van de methode gedeelde besluitvorming in de Welzijns-en Gezondheidzorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Leger des Heils, Midden-Nederland. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op locatie de Blinkert in Baarn. Hier wordt specialistische verpleeghuiszorg geboden voor cliënten die niet alleen lichamelijke verzorging en verpleging nodig hebben, maar die ook begeleiding nodig hebben op het gebied van verslaving, sociaal maatschappelijke problemen en/of psychiatrie (Leger des Heils, 2015). De hoofdvraag van het onderzoek luidt: ‘Op welke wijze kan er volgens cliënten en hun begeleiders, op de woonafdeling van locatie de Blinkert, vanuit de methode gedeelde besluitvorming worden bijgedragen aan het vergroten van de eigen regie in het zorgproces van de cliënt?’

Het Leger des Heils houdt zich bezig met de implementatie van de methode gedeelde besluitvorming binnen de sector Verpleging & Verzorging in Midden-Nederland en gebruikt als vooronderzoek ons afstudeeronderzoek op locatie de Blinkert, waarin we beschrijven hoe de methode kan worden toegepast voor de specifieke doelgroep op de woonafdeling van locatie de Blinkert. Het vergroten van de eigen regie van de cliënt in zijn of haar zorgtraject, is een doel van het Leger des Heils, Midden-Nederland die beschreven staat in hun ontwikkelplan van 2016. Er ontstonden verschillende vragen, zoals hoe de methode aansluit bij de doelgroep, wat bewoners vinden van hun eigen inspraak in hun zorgproces en hoe medewerkers denken de eigen regie van de cliënt te kunnen vergroten. Deze vragen beantwoorden wij in dit onderzoeksverslag.

De methode gedeelde besluitvorming wordt ook wel Shared Decision Making genoemd. Volgens Elwyn (2014) is het een methode waarin de professional samen met de cliënt keuzes maakt, gebruik makend van beschikbare informatie en bewijs, waarbij de cliënt wordt aangemoedigd om verschillende opties te overwegen. De rol van de professional hierin is om de cliënt goed te informeren, de cliënt te helpen bij het vormen van een persoonlijke voorkeur voor een behandeling en om de cliënt op een gepaste manier te ondersteunen. Volgens Elwyn kan de methode gedeelde besluitvorming worden toegepast op alle situaties waarbij er verschillende keuzemogelijkheden zijn. Uit de literatuur blijkt dat de methode gedeelde besluitvorming een positief effect heeft op de eigen regie van de cliënt. Het zorgt voor een grotere betrokkenheid van de cliënt, het geeft de cliënt de mogelijkheid om zijn eigen keuzes te maken, de cliënt heeft zelf inspraak in de keuzes en ervaart meer verantwoordelijkheid, er treedt een kennisgroei op bij de cliënten en ze ervaren minder twijfel over hun genomen beslissing.

In ons onderzoeksverslag hebben wij de methode gedeelde besluitvorming verder onderzocht door middel van literatuuronderzoek. We hebben gekeken naar hoe deze theorie toegepast wordt in de praktijk, waarbij we onder andere gebruik hebben gemaakt van expertinterviews. Door middel van half gestructureerde interviews met medewerkers en cliënten van de woonafdeling van locatie de Blinkert, is gekeken naar de inspraak en de gedeelde besluitvorming in de verschillende onderdelen van het zorgproces van de cliënt (behandeling, verpleging en verzorging) en wat zou kunnen bijdragen aan het vergroten van de eigen regie van de cliënt in zijn of haar zorgproces.
Een opvallende uitkomst van de interviews, was dat medewerkers het betrekken van de cliënt en zijn of haar wensen en voorkeuren zien als een succesfactor om de eigen regie van de cliënt te kunnen vergroten in hun zorgproces, terwijl de meest benoemde gewenste veranderingen door cliënten gaan over het meer betrokken willen worden in hun zorgproces. Uit de analyse van de schaalvragen, is gebleken dat medewerkers en cliënten de samenwerking met betrekking tot gedeelde besluitvorming anders ervaren, de medewerkers ervaren het positiever dan de cliënten.

Door middel van de gegevens uit ons onderzoek, hebben wij aanbevelingen met betrekking tot het implementeren van gedeelde besluitvorming geschreven voor de woonafdeling van locatie de Blinkert. Daarnaast hebben wij een handleiding gemaakt, waarin beschreven staat hoe de methode toegepast kan worden in het zorgproces van de cliënten op de woonafdeling van locatie de Blinkert. ​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnerLeger des Heils, Midden-Nederland
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk