De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen werken aan verbinding

Een onderzoek naar informatie-uitwisseling tussen vrijwilligers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samen werken aan verbinding

Een onderzoek naar informatie-uitwisseling tussen vrijwilligers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samen werken aan verbinding
In de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals zijn de elementen uit het WIFA-model van belang. Deze elementen zijn waarderen, informeren, faciliteren en afstemmen (Zorg Beter met Vrijwilligers, z.d.). Deskundigheidsbevordering is van belang gebleken, mits dit een duidelijk doel heeft. Informatie-uitwisseling is van belang om de zorg rondom cliënten kwalitatief te verbeteren. In dit onderzoek staan de gezinssystemen centraal.
Het is nodig activiteiten te organiseren om tot informatie-uitwisseling te komen. Uit onderzoek is gebleken dat de gekoppelde vrijwilligers weinig tot geen ervaring hadden rondom het uitwisselen van informatie. De behoefte van de respondenten om informatie uit te wisselen hangt samen met de noodzaak van de situatie.
Om tot informatie-uitwisseling te komen is het nodig dat de projectleiders de eerste stappen zetten. Het is cruciaal dat verwachtingen aan het begin duidelijk gemaakt worden. Tijdens het startgesprek moeten wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden en werkafspraken worden gemaakt. Zowel sturing als flexibiliteit vinden de respondenten belangrijk. In de sturing en zelforganisatie is het belangrijk rekening te houden met de individuele wensen en behoeftes van de vrijwilligers. De thema- en intervisiebijeenkomsten worden door de respondenten gewaardeerd. Het heeft meerwaarde wanneer er tijd wordt ingepland om met de gekoppelde vrijwilliger te spreken.
Om het project te borgen is het van belang dat er regelmatig met de gekoppelde vrijwilligers geëvalueerd wordt over het verloop van de informatie-uitwisseling. Wanneer er veranderingen in het project optreden, moeten de vrijwilligers hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Bij extra taken en activiteiten moeten de vrijwilligers beslissen of ze hiermee instemmen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnerHandjehelpen
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk