De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bidden in de klas

Een ontwerpgericht onderzoek naar een concept leerlijn geloofsvorming voor bidden in de klas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bidden in de klas

Een ontwerpgericht onderzoek naar een concept leerlijn geloofsvorming voor bidden in de klas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoofdvraag: ‘Hoe kan er een concept leerlijn ‘bidden’ ontwikkeld worden, die aansluit bij de
geloofsontwikkeling van kinderen op basisschoolleeftijd en wat is hierbij de rol van de leerkracht als identificatiefiguur en begeleider?’

Geloofsontwikkeling
Fowler (1995) gaat uit van een aantal geloofsfasen van kinderen. In de leeftijd van 0- 2/3 jaar, zitten kinderen in de ongedifferentieerde fase. In de leeftijd van 2/3-7 jaar, zitten kinderen in de intuïtief-projecterende fase. In de leeftijd van 6/7-11/12 jaar, zitten kinderen in de mythisch-letterlijke fase. In de leeftijd vanaf 11/12 jaar, zitten kinderen in de synthetisch-conventionele fase.
De Schepper (2007) noemt tien basisvaardigheden die kinderen op de basisschool moeten ontwikkelen om tot een goede geloofsvisie te komen. Dat zijn: waarnemen, verkennen, verbeelden, redeneren, communiceren, traditie hanteren, verbondenheid beleven, transcendentie zien, handelen en fundamenteel vertrouwen in het leven.

Leerkracht
Om kinderen in het hart te raken, moeten vijf schillen gepasseerd worden: de leraar moet de rol aannemen van schatbewaarder, tuinier, herder, gids en priester.

Bidden
De volgende gebedsinhouden kunnen een plekje krijgen in de leerlijn ‘bidden’: aanbidden, belijden, bedanken en aanroepen.

Onderzoek
Van groep 1 t/m 8 zijn alle kinderen in staat om betekenisvol invulling te geven aan de gebedsinhouden: danken, bidden voor jezelf en bidden voor anderen. Daarentegen is ook groep 1 t/m 8 niet in staat om betekenis of invulling te kunnen geven aan de categorie ‘schuldbelijdenis’ Voor ‘lofprijzing’ geldt dat kinderen van groep 4 t/m groep 8 hier betekenisvol invulling aan kunnen geven, alleen kinderen van groep 1-3 zijn hier nog niet toe in staat.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk