De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rapportage als interventie

Over de bijdrage van meerzijdige partijdigheid aan rapportages in de jeugdhulpverlening

Open access

Rechten:

Rapportage als interventie

Over de bijdrage van meerzijdige partijdigheid aan rapportages in de jeugdhulpverlening

Open access

Rechten:

Samenvatting

Fouten en tekortkomingen in rapportages in de jeugdhulpverlening kunnen ouders nog jaren achtervolgen en ingrijpende gevolgen hebben voor gezinnen. Hoe kan meerzijdige partijdigheid, zoals geformuleerd in de contextuele theorie van Ivan Boszormenyi-Nagy, in rapportages binnen de jeugdhulpverlening recht doen aan alle betrokken partijen? De doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan meerzijdig partijdig rapporteren zodat dit de hulpverlening in gezinnen ten goede komt. In dit onderzoek worden verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt; half-gestructureerde interviews, een expertinterview en een casestudie van rapportages rondom één casus. Er zijn acht professionals en één expert uit diverse beroepsgroepen geïnterviewd die allen te maken hebben met rapportages in de jeugdhulpverlening. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de meerzijdige partijdigheid in rapportages binnen de jeugdhulpverlening recht kan doen aan alle betrokken partijen door: • Begrip te hebben voor de cliënt, empathisch te zijn • Beurtelings achter elke betrokkene gaan staan en als het nodig is, beschrijven wat iemand geleden of geïnvesteerd heeft • Vanuit een positieve grondhouding intenties van mensen te beschrijven om hiermee hun gedrag en keuzes toe te lichten • Voorrang te geven aan de meest kwetsbaren • Alomvattend te zijn. Feiten scheiden van meningen en interpretaties en duidelijk de mening en interpretatie van elke betrokkene afzonderlijk beschrijven, eventueel tot slot ook die van de hulpverlener. Op deze manier worden alle betrokkenen recht gedaan en kan rapportage een aanzet zijn tot een begin van de dialoog.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
PartnerFoss & Partners
Datum2022-06-15
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk