De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sturing & Kwaliteit

Bestuurlijk Toetsingskader Kwaliteitsplan

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Sturing & Kwaliteit

Bestuurlijk Toetsingskader Kwaliteitsplan

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie wordt beschreven hoe de gekregen afstudeeropdracht is uitgevoerd. De opdracht werd allereerst omschreven als het inrichten van een managementinformatiesysteem.
De vraag was om het bestuurlijk toetsingskader te herzien en het waarderingskader van de Onderwijsinspectie te verbinden aan dit bestuurlijke toetsingskader.
Vanuit deze vraag is een kwaliteitssysteem opgesteld dat bestaat uit drie overzichten, te weten:
1. Compleet overzicht, waarin alle indicatoren staan die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. In dit overzicht is onder andere het waarderingskader opgenomen.
2. Overzicht met verantwoordingsindicatoren.
3. Overzicht met stuurindicatoren. Dit overzicht wordt opgesteld aan de hand van het A3 jaarplan.

Het A3 jaarplan is gebaseerd op het INK-model. In dit model wordt gekeken vanuit de missie en de visie van de organisatie. Op basis hiervan worden de succesbepalende factor bepaald, dit zijn de doelen die het komende jaar centraal staan. Bij elke succesbepalende factor wordt minimaal één prestatie-indicator geformuleerd die aangeeft of het gestelde doel is gerealiseerd. Daarnaast wordt er ook per succesbepalende factor gekeken naar de acties die nodig zijn om dit doel te bereiken.
Dit A3 jaarplan is het nieuwe bestuurlijk toetsingskader.

De indicatoren uit deze overzichten worden verder uitgewerkt, er wordt onder andere gekeken welke gegevens nodig zijn, waar deze gegevens vandaan komen en wie de verantwoordelijke medewerker is.
Het vormgegeven kwaliteitssysteem is beschreven in een kwaliteitsplan.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingBedrijfskunde MER
PartnerDe Meerwaarde te Barneveld
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk