De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verzorgend wassen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verzorgend wassen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zorgmanagers van Lelie Zorggroep, locatie Siloam, zijn op de hoogte van de landelijke onderzoeksresultaten betreffende verzorgend wassen, maar zijn nu vooral benieuwd of deze resultaten ook gelden voor hun cliënten op de afdeling Maashaven. De instelling geeft aan dat de tevredenheid van de cliënten een doorslaggevende factor is bij een eventuele implementatie van verzorgend wassen. Met dit onderzoek wil de instelling in kaart brengen hoe de cliënten van de afdeling Maashaven deze nieuwe manier van wassen ervaren. Naast de tevredenheid van de cliënten en zorgverleners, wil de instelling ook cijfermatige resultaten als het gaat om tijdsduur van een wasbeurt.
Om antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen geven is door middel van literatuur- en praktijkonderzoek informatie verzameld. De literatuur is gebruikt als verbreding van kennis voor de onderzoekers en de lezers, als onderbouwing van het verslag en voor het opstellen van de enquêtes.
Gedurende het praktijkonderzoek is de tijdsduur bij traditioneel- en verzorgend wassen drie maal per cliënt gemeten. Tevens zijn er face-to-face-enquêtes gehouden onder de cliënten om de tevredenheid in kaart te brengen. Onder de zorgverleners is een schriftelijke enquête gehouden om te inventariseren naar welke wasmethode hun voorkeur uitgaat.
Uit de resultaten blijkt dat de tijdsduur van traditioneel- en verzorgend wassen zeer verschillend is. Praktijkonderzoek wijst uit dat verzorgend wassen 52% minder tijd kost ten opzichte van traditioneel wassen. Deze gegevens komen overeen met wat er in de literatuur beschreven staat (Knibbe & Knibbe, 2006).
De cliënttevredenheid is gemeten aan de hand van vijf tevredenheidsaspecten (Knibbe, Knibbe & Geuze, 2005): warmtegevoel, schoon zijn gevoel, huidconditie, vermoeidheid en ontspanning. Deze aspecten zijn aan de hand van een vierpuntschaal beoordeeld. De grootste verschillen zijn waargenomen in de waarderingen: het gevoel van schoon zijn en het gevoel van vermoeidheid. Het gevoel van schoon zijn bij verzorgend wassen wordt bij duidelijk lager gewaardeerd dan bij traditioneel wassen. Bij het gevoel van vermoeidheid tijdens een wasbeurt is deze waardering omgedraaid, cliënten geven bij verzorgend wassen het gevoel van vermoeidheid een hoge waardering en bij traditioneel wassen een lagere waardering.
Onder de zorgverleners is een schriftelijke tevredenheidsenquête uitgevoerd. Als het gaat om de waardering ‘tevreden’ bij het traditioneel- en verzorgend wassen is de tevredenheid hoger bij verzorgend wassen.
Als antwoord op de hoofdvraag kan de volgende conclusie getrokken worden. Op basis van de meetresultaten, de tijdmetingen, kan geconcludeerd worden dat verzorgend wassen tijdwinst oplevert. Deze tijd kan besteed worden aan extra persoonlijke aandacht aan de cliënt. Dit bevordert de kwaliteit van zorg. Bij het inzetten van verzorgend wassen, dient altijd rekeningen gehouden te moeten worden met de individuele behoefte cliënt.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
PartnersLelie Zorggroep, locatie Siloam te Hoogvliet
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk