De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Weerbaarheid in LEV!

Welke factoren uit het weerbaarheidsprogramma LEV! dragen bij aan de vergroting van weerbaarheid bij jongeren van elf tot en met dertien jaar?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Weerbaarheid in LEV!

Welke factoren uit het weerbaarheidsprogramma LEV! dragen bij aan de vergroting van weerbaarheid bij jongeren van elf tot en met dertien jaar?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de organisatie Chris. Er is onderzocht welke factoren uit het LEV!-weerbaarheidsprogramma bijdragen aan de vergroting van weerbaarheid bij jongeren van elf tot en met dertien jaar. Het doel is geweest om deze factoren te beschrijven zodat dit Chris kan ondersteunen in het legitimeren van LEV! naar subsidieverstrekkers en afnemers. Ook worden aanbevelingen gedaan zodat LEV! mogelijk verbeterd kan worden. Methode: Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd, LEV! is bijgewoond en er zijn interviews afgenomen met de betrokkenen. Resultaten: Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat het vergroten van zelfvertrouwen, zelfwerkzaamheid en sociale vaardigheden van belang is, evenals de rol van ouders hierbij. Een training moet afwisselend en interactief zijn, herhalingselementen bevatten en uit meerdere sessies bestaan en idealiter een seksespecifieke opzet hebben. In de werkwijze van LEV! zijn meerdere van deze bevindingen terug te zien, er zijn verschillen in de programmaduur en de seksespcifieke opzet. Uit de interviews blijkt dat betrokkenen op een aantal inhoudelijke punten positief te spreken zijn over het programma, alhoewel de docent kritisch is en de leerlingen sommige aspecten niet meer kunnen benoemen. Conclusie: LEV! heeft een aantal sterke punten die overeenkomen met literatuur en waar ook betrokkenen over zijn te spreken. Dit is vooral dat er ruimte wordt gegeven aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, de verschillende didactische werkvormen die worden gebruikt en dat ouders betrokken worden. Aanbevolen wordt om dit laatste effectiever in te zetten en de training op te splitsen in meerdere sessies.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnersChris
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk