De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Good Life From Sixty-Five

Onderzoek naar het welbevinden van thuiswonende ouderen in het Beatrixpark te Ede

Good Life From Sixty-Five

Onderzoek naar het welbevinden van thuiswonende ouderen in het Beatrixpark te Ede

Samenvatting

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van woon- en zorgcentrum Het Maanderzand te Ede. Uit dit onderzoek blijkt hoe het met het welbevinden van de thuiswonende 65-plussers in de wijk (het Beatrixpark) rondom Het Maanderzand gesteld is en welke acties Het Maanderzand kan ondernemen om bij te dragen aan dit welbevinden. Dit met het oog op het feit dat de overheid ouderen zo lang mogelijk thuis wil laten wonen en zorg van AWBZ naar Wmo overhevelt.
Het brononderzoek omschrijft het welbevinden van thuiswonende ouderen in Nederland in de 21e eeuw. Vervolgens wordt er een beschrijving gegeven van de ervaringen en behoeften van thuiswonende ouderen in het Beatrixpark, die vanuit interviews naar voren kwamen. Daarna wordt een beschrijving gegeven van wat de mogelijkheden en ideeën vanuit Het Maanderzand zijn om behoeften van de thuiswonende ouderen te realiseren.
In de conclusies worden puntsgewijs de mogelijke acties genoemd die Het Maanderzand kan ondernemen om aan het welbevinden van de senioren in het Beatrixpark bij te dragen.
Vervolgens zijn aanbevelingen gedaan waarin een aantal belangrijke acties worden uitgewerkt die Het Maanderzand kan ondernemen en waarmee het wijkgerichte karakter uitgebreid kan worden.
Hierbij gaat het om het verspreiden van een informatiekrant met betrekking tot de zorg- en dienstverlening, meer inzet van vrijwilligers in de wijk, het geven van een training ter professionalisering van vrijwilligers, een reisbureau voor uitstapjes en een preventiebijeenkomst over beveiligingsmaatregelen tegen inbraak. Tevens worden in de aanbevelingen suggesties gedaan voor het doen van vervolgonderzoek, dat voortvloeit uit dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk