De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiding is... ondersteunen tot maximaal haalbare zelfstandigheid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Begeleiding is... ondersteunen tot maximaal haalbare zelfstandigheid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek gaat over de uit- en doorstroom van jongvolwassenen met psychiatrische problematiek vanuit een Beschermde woonvorm van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem en Veluwe Vallei (RIBW AVV). De begeleiding die hier wordt geboden aan de jongvolwassenen mag twee jaar duren. Deze termijn verstrijkt in september 2015. Dit maakt het nodig dat begeleiders weten aan welke voorwaarden er in het hulpverleningstraject voldaan moet zijn voor een jongvolwassene uit- of door kan stromen.

Door middel van dit kwalitatieve onderzoek kan er antwoord gegeven worden op de vraag: ‘Hoe kunnen de begeleiders van het team jongvolwassenen, op een methodisch verantwoorde wijze en aansluitend bij de methodieken SRH en participatiegericht werken, hun cliënten, jongvolwassenen met psychiatrische problematiek, begeleiden richting uit- en doorstroom binnen de gestelde tijd van twee jaar?’

In dit onderzoek werden zeventien interviews afgenomen, waaronder met vijf begeleiders van het jongvolwassenenteam, tien begeleiders van het volwassenenteam en twee werknemers van vergelijkbare instellingen met de RIBW AVV. Uit het onderzoek bleek dat een cursus als ‘Thuis in zicht’ en een zelfredzaamheidsmatrix goede middelen zijn om de doelen van het traject van jongvolwassenen te realiseren. Daarnaast is het voor begeleiders belangrijk om kennis te hebben van de ontwikkelingen die jongvolwassenen doormaken en van de psychiatrische ziektebeelden die jongvolwassenen hebben. Uit de interviews blijkt dat er niet alleen aan de hand van vaardigheden uit- of doorstroom plaatsvindt, het is belangrijk om ook te kijken naar de wensen en behoeften van de jongvolwassenen in de begeleiding naar uit- en doorstroom. Ook wordt aangeraden om een andere methodiek en/of werkwijze in te zetten in de begeleiding naast het SRH.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnerRIBW AVV, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen, Arnhem en Veluwe Vallei, Beschermd wonen voor jongvolwassenen te Ede
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk