De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beelden en verwachtingen met betrekking tot de maatschappelijke participatie van VSO en PrO jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beelden en verwachtingen met betrekking tot de maatschappelijke participatie van VSO en PrO jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 1 januari 2015 heeft de Participatiewet in Nederland haar intrede gedaan. Deze wet is er gekomen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking participeren in de maatschappij en aan het werk kunnen. Het doel van de regering is dat mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking zoveel mogelijk aan de slag gaan in een ‘gewone’ baan. Door de intrede van de Participatiewet is men er binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijk Onderwijs veel meer op gefocust om leerlingen met arbeidsmogelijkheden op te leiden richting maatschappelijke participatie in plaats van alleen maar richting dagbesteding.

In dit onderzoek is er gekeken naar wat de beelden en verwachtingen zijn rondom het opleiden van VSO en PrO jongeren richting hun maatschappelijke participatie. Omdat er geen duidelijkheid was rondom de beelden en verwachtingen met betrekking tot het opleiden richting arbeid is in dit onderzoek geprobeerd om deze beelden en verwachtingen in kaart te brengen. Hiervoor is literatuur studie gedaan en zijn er interviews gehouden met het personeel van scholen, de ouders van leerlingen en de leerlingen zelf. Daarbij zijn er verschillende punten onderzocht. Het eerste punt dat is onderzocht is, wat de meningen zijn van betrokkenen van het feit dat de VSO en PrO jongeren moeten worden opgeleid richting arbeid. Het tweede punt dat is onderzocht is, welk type onderwijs er nodig is om de jongeren optimaal te kunnen opleiden richting arbeid. Als derde punt is onderzocht, welke drempels er zijn of welke drempels betrokkenen ervaren met betrekking tot de beperkingen die jongeren op het VSO en PrO hebben. Als vierde punt is onderzocht, welke rol de opvoeding van jongeren met een beperking speelt op weg naar hun maatschappelijke participatie. En als laatste is onderzocht welke aandachtspunten er nog zijn met betrekking tot het opleiden richting arbeid.

De voornaamste conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken is, dat er al veel dingen zijn opgezet die het opleiden van VSO en PrO jongeren richting arbeid op een positieve manier beïnvloeden. Er zijn echter ook aandachtspunten naar voren gekomen met betrekking tot het opleiden richting arbeid. Er zijn aan de hand van de conclusie verschillende aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen het opleiden richting maatschappelijke participatie verbeteren. De punten die regelmatig in de conclusie naar voren komen hebben merendeels betrekking op de betrokkenheid van de ouders en de rol van de werkgever ten aanzien van de maatschappelijke participatie van VSO en PrO jongeren.​​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
PartnersChristelijke Hogeschool Ede
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk