De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie ziet mij?

Hoe loyaliteit aan hun ouders KOPP kinderen op de basisschool beïnvloedt in het wel of niet vragen om ondersteuning en aandacht vanwege de moeilijkheden die ze thuis ervaren.

Rechten:

Wie ziet mij?

Hoe loyaliteit aan hun ouders KOPP kinderen op de basisschool beïnvloedt in het wel of niet vragen om ondersteuning en aandacht vanwege de moeilijkheden die ze thuis ervaren.

Rechten:

Samenvatting

Hoe speelt loyaliteit aan ouders een rol bij het vragen om ondersteuning en aandacht door KOPP- kinderen op de basisschool als zij thuis moeilijkheden ervaren? Om deze vraag te beantwoorden zijn interviews afgenomen bij experts, leerkrachten en volwassen KOPP-kinderen. Daarnaast is er een literatuurstudie gedaan naar loyaliteit en KOPP-kinderen. Hiermee is voldoende informatie verzameld om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Uit het onderzoek blijkt dat loyaliteit een rol speelt in het zwijgen van KOPP-kinderen, waardoor zij worden belemmerd om hulp en ondersteuning te vragen. Vooral de angst dat zij de relatie met ouders op het spel zetten, is daarvoor de reden. In dit onderzoek is gekeken naar de manier waarop basisscholen een veilige plek kunnen zijn voor kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met hun loyaliteit aan ouders. De interventies die hiervoor nodig zijn vinden nog vaak onbewust plaats. Een ander opvallend resultaat uit dit onderzoek is dat de volwassen KOPP-kinderen wel signalen hadden afgegeven op de basisschool, maar dat deze niet als zodanig werden opgemerkt. Tevens dat veel leerkrachten zich niet voldoende bewust zijn van KOPP-kinderen en van de problematiek die dat voor deze kinderen met zich meebrengt. Het op gang brengen van het bewustwordingsproces zal de signaleringsfunctie van de leerkrachten versterken en is daarom van belang om een veilige omgeving voor kinderen te kunnen bieden. Het doel van dit onderzoek is om de kennis te vergroten om deze kinderen eerder te signaleren zodat zij hierbij ondersteund en geholpen kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaster Contextuele Benadering in de Hulpverlening
PartnersWijkteams Enschede
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk